Uusia digitaitoja tuttujen ohjelmistojen avulla 

13.12.2018 2018

Kouluja ravistelevasta digitalisaatiosta on puhuttu viime aikoina paljon. Digitaalisten laitteiden ja sovellusten käyttäminen voi olla hankalaa ja niiden opettelu koetaan välillä aikaavieväksi. Teknologia kehittyy vauhdilla ja koulun tulisi pysytellä kehityksessä perässä. Mikä neuvoksi?

Nuori Yrittäjyys ry:n viime keväänä teettämän kyselyn mukaan suurimmalta osalta kouluista löytyy digilaitteita, useimmiten tietokoneita. Saman kyselyn mukaan opettajat näkevät digitaalisten taitojen opettamisen erittäin tärkeänä. Opettajat ovatkin itse omien arvioidensa mukaan varsin taitavia käyttämään digitaalisia työvälineitä (NY-kysely 2018, Digiajan peruskoulu 2017).

Toisaalla erilaisten ICT-taitotestien mukaan erityisesti yläkouluikäisillä havaitaan puutteita useimpien työvälineohjelmien käytössä (RUSE, ICT-taitotesti 2014-15). Selvityksistä saadut tulokset eivät kohtaa.

Helsingin Sanomien joulukuisessa artikkelissa todetaan tilanteen olevan usein se, että opettajille ei ole annettu riittävästi koulutusta eikä ylipäätään mahdollisuutta vaikuttaa digiopetukseen.

On myös hieman vähemmälle huomiolle jäänyt näkökulma nuorten tietoteknisesta osaamisesta. Tutkimusten valossa näet esiin nousee useampia mielikuvia. Se, että nuori osaa käyttää älypuhelinta tai joitain digitaalisia sovelluksia, ei välttämättä siis tarkoitakaan sitä, että työelämässä paljon käytetyt hyötyohjelmat, kuten Word ja Power Point, olisivat tuttuja. Taitavalle tubettajalle tai instastoorien päivittäjälle perusohjelmistojen omaksuminen saattaa olla yhtä aikaavievää kuin kaikille muille.

Nuori Yrittäjyys ry ja Microsoft ovat tehneet vuosia yhteistyötä lasten, nuorten ja opettajien digitaitojen edistämiseksi. Oppiminen rakentuu kokemuksille ja se tapahtuu kerroksittain. Ensin opitaan perustaidot, sitten niitä syvennetään. Myös digitaidoissa on lähdettävä perusteista, joita syvennetään vähitellen.

Oppiminen syntyy oivalluksista

Opetussuunnitelma linjaa tavoitteissaan digitaitoja ja koodiopetusta. Nopeassa muutoksessa opettajille on tarjolla koulutusta viestintää ja tehtävien palauttamista edistävistä digitaalisista ratkaisuista. Edistyneimmät hakeutuvat koodikoulutuksiin ja käyttävät opetuksen tukena erilaisia tarjolla olevia koodiympäristöjä, jotka ovat valmiita käyttöönotettavaksi alaluokilta alkaen. Oppia digitaitojen opettamiseen on tarjolla tai koulutukseen osallistutaan vielä vähemmistönä. Miten niitä digitaitoja oikein opetetaan ja miten digi saadaan osaksi opetusta?

Opetussuunnitelma sisältää niin ikään laaja-alaisia kokonaisuuksia, jossa eri oppiaineiden tavoitteet, tekeminen ja opetuksen rajapinnat kohtaavat. Oppiminen syntyy oivalluksista ja siitä, että opittua taitoa voidaan hyödyntää käytäntöön mahdollisimman pian.

Digitaidot = työelämätaito

Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmapolku tarjoaa opettajille opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti työkaluja tulevaisuuden taitojen, yrittäjämäisen asenteen ja työelämävalmiuksien omaksumiseen. Digitaidot ovat yksi työelämätaito luovuuden, vuorovaikutusosaamisen ja oman työn organisoimisen rinnalla.

Tartuimme rohkeasti digihaasteeseen työelämän ja arjen taitona ja kehitimme NY-ohjelmapolun sisälle digipolun, joka tarjoaa opettajille valmiita työkaluja hyötyohjelmistojen opettamiseen. Digipolusta syntyi oivalluksia, joiden kautta voimme yhdistää tutumpia asioita uusien opettamiseen. Kyllä, PowerPointin animointityökalulla voi oppia koodaamisen logiikkaa!

Digipolku on materiaalikokonaisuus, jonka kautta tutut NY-ohjelmat ovat saaneet digitaalisen ulkoasun, joita täydentävät oppijoita motivoivat harjoitukset. Digipolku sisältää omaa tekemistä tukevia tehtäviä ja samalla esimerkiksi paint3D- ohjelma, koodaaminen, excel -taulukot, vetävän esityksen tekeminen ja Word -ohjelman hyödyntäminen vaikkapa kesätyöhakemuksen tekemisessä tulevat tutuksi. Pikkuyrittäjät -ohjelman oma mobiilisovellus sisältää lisäksi pelillisiä elementtejä. Pääsääntöisesti maksuttomat materiaalit voi ladata käyttöön materiaalipankin kautta.

Digimateriaalien käyttäminen lisää digitaitoja sekä vähentää painetun materiaalin tarvetta. Hyötyohjelmien uusi kausi on alkanut, kun ne viedään osaksi opetusta tekemisen kautta.
Me Nuori Yrittäjyys ry:ssä ollaan ihan diginä, tekemällä oppimista unohtamatta. Meidän neuvomme on; lähde sinäkin mukaan polulle!

 

 

Seuraavaksi
Haave yrittäjyydestä – nuoren tarina