Valot päälle Eurooppaan

3.5.2017 2017

75% eurooppalaisista opettajista kokee, että heitä ei rohkaista tuomaan innovointia osaksi opetusta.
40% yrityksistä on vaikeuksia löytää oikeilla taidoilla varustettuja työntekijöitä.
Oppilaat, jotka saavat yrittäjyyskokemuksen koulussa, perustavat 50% todennäköisemmin oman yrityksen.

Mitä siis vielä odotamme?
Tule mukaan sytyttämään yrittäjyyden valot Eurooppaan! #SwitchOnEurope

Huomenna torstaina 4.5.2017 järjestetään EU-parlamentissa Brysselissä keskustelutilaisuus Valot päälle Eurooppaan. Tuolloin julkaistaan virtuaalinen kartta, jossa valot syttyvät näyttämään missä päättäjät ovat sitoutuneet yrittäjyyskasvatuksen edistämiseen Euroopassa.

Suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä Merja Kyllönen kertoo Nuori Yrittäjyys ry:lle yrittäjyyskasvatuksen tärkeydestä.

– Nuorten yrittäjyystaitojen kehittäminen on tärkeää, koska kyseiset taidot vahvistavat nuorten osaamista ja itsetuntoa sekä luovat usein myös kokemusta ja kontakteja. Tämä taas edelleen edistävää tulevaisuudessa uusien yritysten syntymistä ja nuorten parempaa työllisyyttä, Kyllönen muotoilee.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen on samoilla linjoilla.

– Suomalaista koulutusta haastaa tarvittavien uusien työelämätaitojen tunnistaminen ja uusien oppimisen tapojen ja paikkojen hyödyntäminen. Tarvitsemme valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja muutokseen. Tarvitsemme osaajia ja tekijöitä, jotka työskentelevät yrittäjämäisen sitkeästi ja tuloksellisesti missä tahansa, Lehikoinen linjaa Nuori Yrittäjyys ry:lle.

Tänä keväänä julkaistut OKM Yrittäjyyslinjauksissa 2017 yrittäjyyskasvatus nähdään työkaluna, jonka avulla kehitetään tulevaisuuden elämänhallinta- ja työelämätaitoja. Taidot pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näillä taidoilla varustetut nuoret vastaavat yritysten rekrytointihaasteisiin ja ovat etulinjassa perustamassa uusia yrityksiä.

Linjauksissa annetaan suosituksia oppilaitosjohdolle, opettajille ja oppijoille. Innovointiin ja kokeilukulttuuriin rohkaisu on yhteistä kaikille annetuista suosituksista.

Switch On Europe –kampanja huipentuu heinäkuun 11. ja 12. Brysselissä, jossa järjestetään
suuri yrittäjyyskasvatustapahtuma ja samalla Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-finaali.
Tapahtuma kokoaa yhteen eurooppalaisia vaikuttajia esittämään hyviä käytäntöjä ja keskustelemaan yrittäjyyskasvatuksen tulevaisuudesta.

www.switchoneurope.org

Seuraavaksi
Nuori Yrittäjyys mukana Taitaja 2017-tapahtumassa