Citi tukemaan nuorten yrittäjyyskasvatusta Euroopassa yli miljoonalla eurolla

16.7.2017 2017

Nuori Yrittäjyys ry:n eurooppalainen kattojärjestö JA Europe ja Citi Foundation juhlistavat 30-vuotista yhteistyötään uudella 1,1 miljoonan euron sopimuksella.

Citin hallinnoiman Citi Foundationin ja JA Europen pitkäaikaisella yhteistyöllä jatketaan nuorten tukemista ympäri Eurooppaa. Tavoitteena on kehittää nuorten työllistymistaitoja ja yrittäjämäistä asennetta – Citi Foundationin Pathways to Progress –ohjelman avulla. Yhteistyö kattaa 19 maata ympäri vanhaa mannerta. Suomessa Citi on Nuori Yrittäjyys ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Aiemmin tänä vuonna Citi Foundation julkisti panostavansa Pathways to Progress –ohjelmaan peräti 100 miljoonaa dollaria tukeakseen 500 000 nuoren työelämävalmiuksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Nyt julkistettu uusi 1,1 miljoonan euron tuki on kohdennettu toisen asteen opiskelijoille, jotka saavat oppia työllistymistaitoihin ja yrittäjämäiseen asenteeseen NY Vuosi Yrittäjänä –ohjelmassa (eng. JA Company Programme).

 

Citi Foundation on ensimmäisiä JA Europen kumppaneita, jotka keskittyvät vähävaraisten opiskelijoiden tukemiseen. Yhdistyksen “More than Philanthropy” –ohjelman kautta Citin työntekijät ovat toimineet vapaaehtoisina mentoreina ja Vuosi yrittäjänä –ohjelman tuomareina. Päättyneen lukuvuoden aikana liki 45 000 eurooppalaista nuorta hyötyi Vuosi yrittäjänä –ohjelmasta, jossa oli mukana yli 200 Citin vapaaehtoista.

Tuore Pathways to Progress –tutkimus osoitti, että yrittäjyyshenki on nuorilla vahva ympäri maailmaa. 69% unelmoi oman yrityksen perustamisesta. The Citi Foundation on sitoutunut tukemaan nuoria ymmärtämään mitä yrittäjyydessä tarvitaan ja valmistamaan heitä työelämän haasteisiin, sanoo Rachael Barber, Head of Community Development, EMEA, Citi.

Suomessa Citin vapaaehtoisia on ollut mukana mm. NY Job Shadow –päivässä ja erilaisten kilpailujen tuomaristoissa.

Seuraavaksi
Alakouluille kipeästi kaivattu maksuton talousopetusmateriaali