Opetussuunnitelmien perusteiden laatimisessa oiva mahdollisuus huomioida työelämän muutokset

20.2.2015 2015

tekstipilvi_ops

Kuva: Laaja-alainen osaaminen L6 Työelämä ja yrittäjyys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet on nyt uudistettu kansallisella tasolla. Seuraava vaihe on lähtenyt käyntiin opetuksen järjestäjien ja koulujen keskuudessa. Myös Nuori Yrittäjyys ry haluaa olla mukana opetussuunnitelmien paikallisessa laadintatyössä tarjoamassa työkaluja lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseksi.

Opetussuunnitelmien laatimisessa on nyt oiva mahdollisuus huomioida työ ja työelämän muutokset, jotka heijastuvat myös koulutuksen järjestämiseen. Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on ohjata oppilaita löytämään omat vahvuutensa. On ajankohtaista pohtia kriittisesti, mitä tämänhetkinen koulujärjestämme tuottaa: tutkintoja vai osaajia.

Selvää on, että aiemmin Suomessa tehdyt pitkät työurat yhden työnantajan leivissä ovat historiaa. Nuoret tulisi ohjata tämän päivän työelämään, jossa moniosaamiselle, ongelmanratkaisutaidoille, itsensä johtamiselle ja verkostoitumiselle on kysyntää – tarvitsemme osaajia. YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen totesi blogikirjoituksessaan osuvasti, että tulevaisuudessa yhä useampi joutuu luomaan työpaikkansa itse. Tällöin tarvitaan yritteliästä asennetta, muuntautumiskykyä ja rohkeutta heittäytyä kerta toisensa jälkeen uuteen.

Työelämätaidot, yrittäjyysasenne ja taloudenhallinta eivät kehity lukemalla vaan kokemusten kautta, joita koulussa on mahdollista tarjota koulutuksen tasa-arvoisuuden periaatteen mukaisesti kaikille. NY Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmat on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa, ja ne on suunniteltu vahvistamaan työelämä-, yrittäjyys- ja taloustaitoja opetussuunnitelman tavoitteiden ja tekemällä oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Ala- ja yläkouluille suunnatut NY-ohjelmat tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden myönteisten kokemuksien muodostamiseen, omien vahvuuksien löytämiseen, luovien ratkaisujen kokeilemiseen, kokonaisuuksien hahmottamiseen ja yhteistyöhön ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Opetussuunnitelmatyön kannalta NY Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmat tukevat eheyttävää opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, laaja-alaista osaamista (erityisesti L6: Työelämätaitoja ja yrittäjyyttä) sekä yhteiskuntaopin tavoitteita kaikilla peruskoulun vuosiluokilla.

Lisätietoa: Nuori Yrittäjyys ry on koonnut ohjeita ja ideoita siihen, kuinka NY Yrittäjyyskasvatuksen polun ohjelmakokonaisuudet voidaan ottaa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Voit tiedustella lisää aiheesta [email protected]

Yhdessä voimme kannustaa nuoria rakentamaan omaa polkuaan!

Seuraavaksi
”Kaikkein hienoin juttu on se, että mä oon päässy näkemään ja kokemaan paljon enemmän kuin moni muu nuori.” Katso video!