NY-ohjelmat tukevat uusia ja tulevia opetussuunnitelmia

30.11.2015 2015

Opetussuunnitelmat uudistuvat niin perusopetuksen, ammatillisen- sekä lukiokoulutuksen osalta, laajentaen oppimisympäristöä koulun seinien ulkopuolelle. Lähiympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille puitteet oppimisille, tukien informaalia oppimista ja kannustaen heitä löytämään omat vahvuutensa. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa opettajille käytännönläheisiä työvälineitä OPS-työhön ja ainerajat ylittävän opetuksen toteuttamiseen.
ny_polku_2015_vaaka_fi

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa

Yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja opitaan kokeilemalla

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku tukee kansallisten opetussuunnitelmien tavoitteita, tarjoten työvälineitä koulutuksen järjestäjille ja opettajille työelämätaitojen ja yrittäjyyden opetukseen. Opetussuunnitelmat linjaavat yrittäjyys-, työelämä-, ja taloustaitojen vahvistamisen tärkeydestä, sillä yhteiskunta ja työelämä tarvitsevat tulevaisuuden tekijöiltä yritteliästä asennetta, muuntautumiskykyä ja oppimaan oppimista. Lasten ja nuorten yrittäjämäinen asenne, työelämävalmiudet ja talouslukutaidot kehittyvät yhdessä tekemällä. NY-ohjelmien ilmiöpohjaisuus, konkreettiset tehtävät ja prosessimainen työskentelytapa edistävät koulussa ja koulun ulkopuolella opittujen taitojen yhdistämistä.

NY-ohjelmissa painottuu työelämä edustajien ja koulun välinen yhteistyö, jonka kautta vahvistetaan lasten ja nuorten tietoutta työelämässä ja yhteiskunnassa yleisesti tarvittavissa taidoissa. Myös opettaja saa lisää ajankohtaista tietoa, ja tukea omaan työhönsä.

Perusopetus

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet (OPS) on uudistettu kansallisella tasolla ja OPS-työtä toteutetaan tällä hetkellä opetuksen järjestäjien ja koulujen keskuudessa. Uudet OPSit astuvat voimaan syksystä 2016 alkaen, korostaen oppijoiden aktiivisuutta, omien vahvuuksien oivaltamista, luovien ratkaisujen kokeilemista, yhdessä toimimista, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

OPS-työn kannalta ala- ja yläkouluihin suunnatut NY-ohjelmat tukevat ainerajat ylittävää opetusta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, Työelämätaidot ja yrittäjyys -osaamisen alueen toteuttamista sekä koulun ulkopuolisen työelämän edustajien kouluun mukaan kutsumista. Järjestämme NY-ohjelmakoulutuksia ympäri Suomea keväällä 2015. Mukaan voit ilmoittautua täältä.

NY-ohjelmat alakouluun 

01_mina+sina=me_fi 02_mita_ihmiset_tekevat_fipikkuyrittajat_netti 03_6h-leiri_fi

NY-ohjelmat yläkouluun

12_oma_juttu_fi04_oma_talous_fi 05_12h-leiri_fi 06_vuosi_yrittajana_fi

Lukio ja ammatillinen koulutus

Vasta julkistetuissa lukion uusissa opetussuunnitelmissa esitellään oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Nämä aihekokonaisuudet huomioidaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja toimintakulttuurissa, jolloin ne ovat omiaan tukemaan myös nuoren yrittäjämäisiä taitoja oman osaamisen tunnistamista.

NY-ohjelmat tukevat erityisesti myös lukion opetussuunnitelmien tavoitteita aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuuden osalta. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuorten perustamien harjoitusyritysten avulla oppijat saavat juuri niitä taitoja, joita uusi opetussuunnitelmakin tähdentää: vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia aktiivisina kansalaisina. Lisäten oppijoiden työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemusta.

Yrittäjyysosaamien on myös uusissa ammatillisen tutkinnon perusteissa entistä vahvemmin ja selkeämmin mukana. Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy valinnaisen tutkinnon osina yritystoiminnan suunnittelua (15osp) sekä yrityksessä toimimista (15osp), jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus suunnitella ja saada kokemuksia yrittäjyydestä.

Ensi keväänä järjestämme koulutusta niin lukio- kuin ammatillisen koulutuksen opettajille NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman käyttöön. Seuraa koulutuskalenteriamme täältä.

NY-ohjelmat lukioon ja ammatilliseen koulutukseen

     07_24h-leiri_fi 06_vuosi_yrittajana_fi 10_ewb

Kannustetaan lapsia ja nuoria yrittäjämäiseen asenteeseen!

 

Lisätietoa NY-ohjelmista ja OPS-työstä

Erja Anttonen
Perusopetus
erja(at)nuoriyrittajyys.fi

Heidi Hosiokangas
Lukio ja ammatillinen koulutus
heidi(at)nuoriyrittajyys.fi

Materiaalitilaukset
NY Share
nuoriyrittajyys.fi/share

NY-ohjelmakoulutukset
Koulutuskalenteri täältä

Ole yhtelarge_thumbyeslogo122x66pxydessä YES-aluetoimijaasi,
joka järjestää myös koulutuksia

Seuraavaksi
Työvälineitä opetukseen — työelämätaidot ja yrittäjyys haltuun