Nuori Yrittäjyys ja Sitra haastavat korkeakouluopiskelijat yrittämään

17.2.2015 2015

Nuori Yrittäjyys ry on käynnistänyt yhteistyössä Sitran kanssa kaksivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja edistää valmistuvien työllistymistä. Seitsemän pilottikorkeakoulua on lähtenyt mukaan hankkeeseen kehittämään Nuori Yrittäjyys ry:n NY Start Up -ohjelmaa, jolla Suomen 45 000 työttömän korkeakoulutetun määrää pyritään vähentämään antamalla opiskelijoille työkalut itsensä työllistämiseen.

 

NY Start Up -ohjelmassa korkeakouluopiskelijat oppivat yrittäjyyttä käytännön tekemisen kautta. Opiskelijat perustavat lukuvuoden ajaksi yrityksen ja saavat näin perinteisestä luentomuotoisesta opetuksesta poiketen todellisen kuvan yrittäjänä toimimisesta. Korkeakouluissa on opetettu yrittäjyyttä jo pitkään, mutta silti akateemisen loppututkinnon saaneet perustavat Suomessa vain murto-osan uusista yrityksistä.

[su_quote]NY Start Up -yrityksissä opiskelijat pääsevät soveltamaan koulussa oppimiaan taitoja kädet savessa luennoilla nukahtelun sijaan, ja samalla heille kertyy opintopisteitä, hankkeen vetäjä Petri Katajarinne sanoo.[/su_quote]

NY Start Up -ohjelma tarjoaa matalan kynnyksen oppimisympäristön kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Riippumatta siitä, rakentaako opiskelija ohjelman avulla yrityksestään uuden suomalaisen menestystarinan vai päättääkö hän jättää yrittämisen sikseen vuoden kokeilun jälkeen, ohjelmassa opittavat konkreettiset työelämätaidot tulevat helpottamaan hänen työllistymistään.

[su_quote]Tällaisilla konkreettisilla toimilla voidaan edistää korkeakoulutettujen työllistymistä ja yrittäjyysinnostusta. Lopputuloksena saadaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja Suomeen, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen uskoo.[/su_quote]

Ohjelman kehittämisessä ovat mukana ammattikorkeakoulut Laurea, Haaga-Helia ja Savonia, Turun ammattikorkeakoulu, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin Turun alueyksikkö sekä Turun yliopisto ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Turun yliopistossa NY Start Up -ohjelma on ollut käytössä menestyksekkäästi jo kahdeksan vuoden ajan, ja hankkeen tavoitteena on kehittää Turun mallista ohjelmalle valtakunnallisesti toimiva kokonaisuus.

[su_quote]Nopeasti muuttuvassa taloudessa ja yritystoiminnassa nuoret tarvitsevat lisää käytännöllisiä työelämävalmiuksia. Pitkälle kouluttautuneet nuoret ovat erittäin tärkeä ryhmä yhteiskunnassamme, eikä heidän osaamistaan ole varaa pitää sivussa, työelämän ulkopuolella. Sitra päätti lähteä rahoittamaan NY Start Up -ohjelman kehittämistä, sillä tässä hankkeessa käytännöllisyys ja todellinen tarve yhdistyvät hyvällä tavalla, Sitran teemajohtaja Timo Lindholm toteaa.[/su_quote]

Tutustu Start Up -ohjelmaan!

NY:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen (vas.) vieressään Sitran teemajohtaja Timo Lindholm sekä NY Start Up
-ohjelman kehittämiseen osallistuvien korkeakoulujen väkeä. Petri Katajarinne kuvassa takimmaisena.

Teksti: Heidi Jalonen

Seuraavaksi
Opetussuunnitelmien perusteiden laatimisessa oiva mahdollisuus huomioida työelämän muutokset