Jos korkeakouluopiskelija on toiminut yrittäjänä opintojen ohessa, hänestä tulee yrittäjä vielä todennäköisemmin

16.7.2015 2015

Porin Suomi Areenalla julkistetusta Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen tutkimuksesta käy ilmi, että korkeakouluissa viime lukuvuonna opiskelleista 21 prosenttia pitää yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä uravaihtoehtona. Nuori Yrittäjyys ry on käynnistänyt Sitran kanssa kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa juuri korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyystaitoja ja kannustaa opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyden työuraa NY Start Up -ohjelman avulla, tekemällä oppien.

activer_vesaNY Start Up -ohjelman Suomen edustaja Activer NY:n Vesa Fagerlund kertoo yrityksen toiminnasta tuomaristolle European Enterprice Challenge -finaalissa

Julkaistu tutkimus osoittaa, että jos opiskelija on työskennellyt yrittäjänä opiskeluaikanaan, aikoo hän muita todennäköisemmin yrittäjäksi myös valmistumisensa jälkeen. Opiskeluaikanaan yrittäjänä toimineista peräti 35 prosenttia pitää erittäin todennäköisenä, että jatkaa yrittäjänä myös valmistumisen jälkeen.

[su_quote]Kokemus yrittäjyydestä ei siis ainakaan säikäytä opiskelijoita, tutkija Leo Aarnio tulkitsee tulosta. [/su_quote]

Korkeakouluopiskelijoille on tällöin tarjottava kokemuksia ja todellinen kuva yrittäjänä toimisesta myös opinnoissa, perinteisen luentomuotoisen opetuksen sijaan. NY Start Up -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden perustaa lukuvuoden ajaksi yrityksen. Ohjelma tarjoaa matalan kynnyksen oppimisympäristön kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille. Riippumatta siitä, rakentaako opiskelija ohjelman avulla yrityksestään uuden suomalaisen menestystarinan vai päättääkö hän jättää yrittämisen sikseen vuoden kokeilun jälkeen, ohjelmassa opittavat konkreettiset työelämätaidot tulevat helpottamaan hänen työllistymistään.

[su_quote]Tällaisilla konkreettisilla toimilla voidaan edistää korkeakoulutettujen työllistymistä ja yrittäjyysinnostusta. Lopputuloksena saadaan lisää yrityksiä ja työpaikkoja Suomeen, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen uskoo.[/su_quote]

Yrittäjyyden kytkeminen osaksi opintoja on aiheellista

Mielenkiintoinen havainto tutkimuksessa on, että yrittäjänä työskentelevät opiskelijat kokevat työnsä keskimäärin huomattavasti luovemmaksi kuin muut työssä käyvät opiskelijat. Myös työn ja koulutuksen yhteys on vahvempi yrittäjäopiskelijoiden kuin muiden opiskelijoiden piirissä. Lisäksi opiskelijayrittäjät kokevat myös muita useammin, että työn vaativuustaso vastaa omaa koulutusta.

[su_quote]Näyttäisi siltä, että yrittäjänä työskentelevät kokevat tekevänsä haastavampia hommia kuin palkkatöillä opintonsa rahoittavat, Aarnio summaa.[/su_quote]

Tutkimustulokset osoittavat, että yrittäjyys on kytkettävissä koulutukseen, antaen opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa opintojaan jo opiskeluaikana. Huomioitavaa on, että yrittäjänä työskentelevien opiskelijoiden määrä tutkimuksen mukaan on varsin pieni 2,3 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 7000 opiskelijaa. Näiden kokemusten tarjoaminen myös isommalle joukolle korkeakouluopiskelijoita jo osana opintoja on tärkeää akateemisesti koulutettujen työttömyysasteen kasvaessa kovaa tahtia. Yrittäjyys näyttäytyy nuorille houkuttelevana tienä työelämään ja Startup-boomi kukoistaa, mutta käytännönläheistä yrittäjyyskoulutusta ei monen korkeakoulun omilta kursseilta löydy.

[su_quote]Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa ongelmaan ratkaisua NY Start Up -ohjelmalla, jossa opiskelijat pääsevät soveltamaan koulussa oppimia taitojaan kädet savessa ja kerryttävät samalla opintopisteitä. Ohjelmalle on kova kysyntä ja ensi lukuvuonna NY Start Up -yrittäjien määrä tuleekin kolminkertaistumaan ohjelman laajentuessa yhteistyössä Sitran kanssa kymmeneen uuteen korkeakouluun ympäri Suomea, ohjelman kehittämispäällikkö Petri Katajarinne sanoo.[/su_quote]

    NAU.art_webLukuvuonna 2015-2016 Noora Taavitsainen, Oona Virtanen ja Anna Tolppanen perustivat taiteen verkkokauppa NAU. art NY

Opiskelijasta_yrittajaksi_kansi

Näin tutkittiin

Selvitys perustuu vuoden 2014 Opiskelijabarometrin tiedonkeruuseen. Barometri toteutettiin korkeakouluittain ja koulutusaloittain ositettuna satunnaisotantana, ja siihen vastasi noin 5800 opiskelijaa.

Opiskelijabarometrissa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa yrittäjyydestä näin tarkasti. Kyseessä on opiskelijayrittäjyyden esiselvitys tai tilannekatsaus. Jotta saataisiin olennaista tietoa yrittäjyyden edistämisestä korkeakouluissa, olisi jatkossa syytä syventää tarkastelu korkeakoulupohjaista yrittäjyyttä ja opiskelijayrittäjyyttä selittäviin tilastollisiin malleihin.

Tutkimus ja tutkimuksen tiivistelmä luettavissa tästä.

Seuraavaksi
Dimeno NY Etelä-Pohjanmaalta edustaa Suomea EM-kisoissa Berliinissä