Virpi Utriainen: Tartutaan toimeen – yrittäjyysoppeja ja -asennetta kaikille nuorille

5.9.2014 2014

virpi_2014Näin Yrittäjän päivänä on hyvä tehdä tilannekatsaus ja asettaa tavoitteita.

NY-toiminta tavoitti viime vuonna yli 70 000 7–25 vuotiasta nuorta, heidän opettajiaan ja yritysten edustajia. Opetushallituksen tuella koulutettiin yli 900 opettajaa NY Yrittäjyyskasvatuksen polku -ohjelmakokonaisuuksiin.

Yrittäjämäinen asenne tekemiseen, itsensä työllistämisen taidot ja talouden ymmärtäminen ovat parasta oppia nuorille kohti muuttuvaa yhteiskuntaa ja työelämää.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelma on jälleen tuottanut useita uusia yrittäjiä Suomeen. Yksi heistä on vaasalainen Jenni Parpala Kiffel:stä, joka toimittuaan 150 päivää yrittäjänä palkkasi ensimmäisen työntekijän. ”Minullahan on jo nyt työllistävä vaikutus”, totesi Jenni hiljattain erään merkittävän suomalaisen yrittäjäverkoston edessä.

Euroopan komissio on linjannut Yrittäjyyden toimenpide-ehdotuksessa (European Commission Entrepreneurship Action Plan 2020) että vuoteen 2020 mennessä jokaisessa Euroopan maassa nuoren on saatava ennen oppivelvollisuuden päättymistä yrittäjyyskasvatusta tai kokemus harjoitusyrityksen pyörittämisestä.

Komission asiakirjassa harjoitusyrityksellä viitataan NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, joka on Euroopan laajin ja parhaaksi valittu menetelmä yrittäjyysasenteiden ja tekemisen, työelämävalmiuksien ja talouslukutaitojen toimintaympäristöksi. NY Vuosi yrittäjänä (englanniksi Company Program) on lukuvuoden mittaisena kasvupolkuna riittävän pitkä vaikuttamaan nuorten asenteisiin, vastuunottamiseen, kykyyn toimia ryhmässä ja ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa.

NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia summataan syksyn aikana myös Suomessa. NY on käynnistänyt laajan vaikuttavuuskyselyn, jonka kautta selvitetään ohjelman vaikutuksia siihen 4–14 vuotta sitten osallistuneilta. Kyselyn tulokset julkistetaan marraskuussa.

Tänä lukuvuonna 4.–5.-luokkalaiset ovat NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2020, joten meidän tulee toimia nyt, jotta alaluokkaisille syntyy palo omien ideoiden, taitojen ja vahvuuksien testaamiselle käytännössä. Tulevaisuuteen tässä hetkessä vaikuttaa tänä syksynä laajentuva Pikkuyrittäjät -yrittäjyysklubi 4.–5.-luokkalaisille.

Nuori Yrittäjyys on tekemällä oppimista – learn by doing. Jokainen meistä voi nuoren kanssa toimiessaan miettiä, annanko annammeko nuorille riittävästi mahdollisuuksia lähteä tekemään vai pureskelenko ensin kaiken itse.

Voisiko Suomi olla Euroopan ensimmäinen maa, jossa maailman parhaissa kouluissa omaksuttu osaaminen otetaan käyttöön yrittäjämäisesti jo koulutuksen aikana? Tämän vaikutus työttömyyteen, yritysten perustamiseen ja sukupolvenvaihdoksiin olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe vuonna 2025.

Loistavaa lukuvuotta ja rohkeaa mieltä meille kaikille!

Virpi Utriainen
toiminnanjohtaja

Seuraavaksi
Taivas+Helvetti 2 -kirjan kuopuksen Riku Korhosen asenne yrittäjyyteen muuttui täysin kouluaikana