”Opin vastuuta omasta työstä sekä luottamista omiin taitoihin”

12.8.2013 2013

medium_vyVuosi yrittäjänä -ohjelman nuori on kaikkea muuta kuin passiivinen, käy ilmi kyselystämme.

Lukuvuonna 2012–13 Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistui 3 782 nuorta jotka perustivat yhteensä yli 1 200 NY-yritystä. Monelle nuorelle ohjelma on kokemus, joka vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon, omien vahvuuksien löytämiseen ja oman elämän hallintaan.

[su_quote]Opin sanoinkuvaamattoman paljon oman alan työstä, mutta myös yrittäjyydestä, ryhmätyöstä, asiakkaiden kanssa kommunikoinnista ja taloudenhoidosta.[/su_quote]

Ohjelmaan osallistuneille oppilaille ja opiskelijoille kesällä 2013 tehty kysely paljastaa, että nuoret arvostavat vuoden aikana saamaansa kokemusta. Ohjelman aikana nuoret oppivat paljon muitakin taitoja kuin yrityksen perustamisen ja siihen liittyviä käytännön taitoja.

Kyselyn mukaan:

50 % tahtoo perustaa yrityksen NY-vuoden jälkeen

60 % uskoo, että ohjelma on auttanut jatko-opiskelupaikan ja alan valinnassa

86 % sanoo oppineensa ohjelmassa työelämätaitoja

[su_quote]Opin joustavuutta, vastuuta omasta tekemisestä. Yritykseen kului paljon vapaa-aikaa, mutta se oli kaiken arvoista. Verkostoituminen on kullan arvoista. Opimme, että tavoitteet voi saavuttaa asettamalla selkeän päämäärän.[/su_quote]

medium_vy2Yli 80 % vastaajista kertoi oppineensa vuoden aikana seuraavia taitoja: taloudenhallinta, luovuus, ryhmätyö, sitkeys, itseluottamus ja oma-aloitteisuus. Korkeimman prosenttiluvun sai vastuunotto: huimat 90,95 % vastaajista kertoi oppineensa vuoden aikana vastuun ottamista omasta työstä.

Vastausten perusteella nuori NY-yrittäjä ei lepää laakereillaan tai tyydy vapaamatkustamiseen: vain vajaa 4 % ilmoitti panoksensa NY-yrityksen pyörittämiseen vähäiseksi tai olemattomaksi, 40 % teki mielestään ainakin yhtä paljon kuin muutkin ja 55 % piti omaa panostaan NY-yrityksessä todella suurena.

Lukuvuosi starttaa – ilmoittaudu nyt!

Opettaja, nyt on jälleen aika ilmoittautua NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja tehdä oppimisesta innostavaa ja haastavaa niin oppilaalle kuin opettajallekin!

[su_quote]Olen oppinut yrittämään, minulla on jo nyt oma yritys pystyssä kahden kaverin kanssa. Jatkoimme NY-ideaamme ja saimme siitä toimivan liikeidean.[/su_quote]

Ohjelmaan voi ilmoittautua nettilomakkeella, jonka jälkeen oppimateriaali lähetetään koululle. Painettujen oppaiden lisäksi ohjelman tukena on ny-yritys.fi -oppimisympäristö sekä noin kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, jossa annetaan neuvoja toimintaan ja muistutetaan lukuvuoden tärkeistä virstanpylväistä.

[su_quote]Itse omalla innostuneella esimerkillä olen saanut muihinkin samaa yrittämisen paloa ja ensi vuonna lupasin auttaa alkavia nuoria yrittäjiä.[/su_quote]

medium_vy3Jos otat Vuosi Yrittäjänä -ohjelman käyttöön tänä syksynä ensi kertaa, kannattaa myös käydä ilmainen koulutus ohjelmaan. NY-ohjelmakoulutuksia tarjoavat YES:t ympäri maata. Lue lisää

NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelma on suunnattu peruskoulun 9.-luokkalaisille sekä lukion ja ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Painettu oppimateriaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ny-yritys.fi -verkkopalvelu palvelee myös englanniksi. Lue lisää ohjelmasta

Seuraavaksi
Suomalaismuotia maailmalla