Tutustu ohjelmaan: NY Menestyksen avaimet – oma talous hallussa!

27.9.2012 2012

Uusittu opinto-ohjelma on täsmätyökalu nuorten työelämä- ja taloustaitojen vahvistamiseen ja aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen.

otnettiuutinenNY Menestyksen avaimet – Oma talous hallussa! -ohjelma tarttuu vahvasti opetuksen valtakunnallisiin tavoitteisiin, NY:n ohjelmapäällikkö Turo Numminen kertoo.

– Ohjelma antaa nuorille valmiuksia hahmottaa ja suunnitella paremmin omaa rahankäyttöään ja parantaa näin nuorten talouslukutaitoja. Ohjelma myös kehittää nuorten itsetuntemusta ja oman elämän taitoja työelämän kynnyksellä ja vaikuttaa näin myös syrjäytymisen ehkäisyssä.

NY Menestyksen avaimet – Oma talous hallussa! on kahdeksan teeman kokonaisuus. Ohjelma on suunniteltu perusasteen yläluokille, mutta sitä voi hyödyntää mös toisen asteen opintojen tukena.

– Ohjelmassa lähdetään liikkeelle nuoren omista kiinnostuksista ja vahvuuksista jotka yhdistetään ohjelman edetessä talouden hallintaan ja yhteiskunnallisiin teemoihin, Numminen kertoo.

Ohjelman tavoitteena on työelämä- ja taloustaitojen vahvistamisen lisäksi rohkaista nuoria hyödyntämään omia vahvuuksiaan tulevaisuutensa suunnittelussa. Ohjelman sisältämät käytännön tehtävät kannustavat oppilaita aloitteellisiksi ja päämäärätietoisiksi toimijoiksi itseään koskevissa asioissa.

Ohjelman apuna toimii Zaldo.fi

Ohjelman tukena toimii Zaldo.fi -palvelu, joka on nuorille suunnattu oppimisympäristö. Sivustolla käsitellään kiinnostavalla tavalla kaikki oman taloudenhallinnan kannalta oleelliset osa-alueet ja suoritetaan lopuksi testi, jossa omalle finanssimörölle näytetään se kuuluisa kaapin paikka.

Zaldo on tarkoitettu opettajan tukimateriaaliksi ja osaksi opetusta. Oppilas voi käydä aineiston läpi tietokoneeltaan itse opiskellen tai opettajan tukemana.

Ota tunneille työelämän luennoitsija

NY Menestyksen avaimet – Oma talous hallussa! -ohjelmaan on sisäänkirjoitettu koulun ulkopuolisen työelämän edustajan aktiivinen rooli.

– Tunneille kannattaa ehdottomasti pyytää mukaan ulkopuolinen luennoitsija. Näin saadaan mukaan aitoja kokemuksia työelämästä, Numminen rohkaisee.

Luennoitsija löytyy useimmiten helpoimmin omien kontaktien kautta. Tarvittaessa neuvoa voi kysyä myös lähimmästä YES-aluetoimistosta.

NY Menestyksen avaimet -opinto-ohjelman oppimateriaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

 

Lue lisää NY:n opinto-ohjelmista

Lue lisää ohjelmien käyttöön ottamisesta ja opettajien ohjelmakoulutuksista

Siirry zaldo.fi -palveluun

Seuraavaksi
Katsele uusia NY-videoita