Oman talouden hallintaan kannustava Zaldo.fi palkittiin

12.11.2012 2012

Finanssialan Keskusliiton Zaldo – Kesytä sisäinen finanssimörkösi -kampanja palkittiin yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestaan.

Zaldo.fi -palvelu on saanut Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton Communication Awards 2012 -palkinnon yhteiskunnallisen viestinnän sarjassa. Sarjassa ei jaettu ensimmäistä sijaa, vaan Zaldo.fi jakoi toisen sijan.

Zaldo.fi :n tavoitteena on parantaa nuorten talousosaamista Suomessa. Se on oppimisympäristö, jossa käsitellään kiinnostavalla tavalla kaikki oman taloudenhallinnan kannalta oleelliset osa-alueet.

Zaldo.fi -palvelua käytetään Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmien tukena, ja NY myös osallistui Zaldon sisältöjen tekemiseen  yhdessä Finanssialan Keskusliiton kanssa. Suunnittelussa oli mukana myös finanssialan toimijoita, 9-luokkalaisia, opettajia, opiskelijoita sekä kattava vaikuttajaverkosto.

MTL:n Communication Awards -kilpailun kautta halutaan nostaa esille suomalaista viestinnän osaamista sekä viestinnällä saavutettuja tuloksia. Finanssialan Keskusliiton yhteistyökumppanina kampanjan viestintästrategian ja konseptoinnin toteuttamisessa toimi Hill & Knowlton.

MTL:n viestintäkilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 42 työtä kahdeksasta eri viestintätoimistosta.

Tutustu Zaldoon osoitteessa www.zaldo.fi.

 

 

Seuraavaksi
Vielä ehtii osallistua Innolukion kilpailuun!