NY kommentoi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa (KESU)

1.11.2011 2011

Nuori Yrittäjyys ry jon jättänyt kommenttinsa koskien opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa KESUa.

NY:n toiminnanjohtaja VIrpi Utriainen kommentoi KESUa seuraavasti:

”Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen kaikilla kouluasteilla nostetaan sekä hallitusohjelmassa että kesussa esille. Yrittäjyyden ja työntekijän roolin  esille tuominen opetuksessa oikeuksina ja velvollisuuksina antaa kuitenkin harhaanjohtavan kuvan nuorten vastuunottamista, omaehtoista toimintaa ja tekemällä oppimista parhaimmillaan olevasta teemasta, joka on ollut sinnikkäästi opetussuunnitelmassa jo vuodesta 1994.

Yrittäjyyskasvatuksella vaikutetaan yrittäjämäiseen asenteeseen, työelämätaitoihin, talouden hallintaan ja erilaisten taitojen esille tuloon.”

Seuraavaksi
Tukea ja neuvoja lähelläsi