skip to Main Content

Nuori Yrittäjyys ry

Olemme suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö. Autamme toiminnallamme lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista. Olemme yhteistyökumppani koulutuksen järjestäjien, päätöksentekijöiden, yrityselämän ja nuorten välillä.

Autamme koulutuksen järjestäjiä toteuttamaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetusta opinto-ohjelmiemme kautta. Tarjoamme opettajille opetussuunnitelman mukaisia työvälineitä laaja-alaista osaamista tukevien taitojen oppimiseen esiopetuksesta korkea-asteelle.

Tutustu maksuttomiin ohjelmiimme.

Mitä yrittäjyyskasvatus on?

Yrittäjyyskasvatus on kaikenikäisille oppijoille suunnattua kasvatusta ja osa kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmia. Sen tavoitteena on edistää myönteistä asennetta yrittäjyyteen, lisätä yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia ja kehittää yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kansalaistaitoja, tulevaisuudessa tarvittavaa asennetta ja työelämäosaamista sekä auttaa heitä tunnistamaan ja tunnustamaan omat taitonsa ja vahvuutensa. Lisäksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä yhteiskunnassamme sekä vahvistaa jokaisen asenteita ja kykyjä, jotka auttavat selviämään työelämän muutoksista.

Yhteistyössä (kaikki kumppanit)

Back To Top