skip to Main Content

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku

Tarjoamme opettajille opetussuunnitelman mukaisia työvälineitä työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetuksen tueksi esiopetuksesta korkea-asteelle.

Tilaa maksuttomat materiaalit koulullesi ja tutustu uudistuneeseen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.

Yhteistyössä

Back To Top