Järvenpäässä panostetaan yrittäjyyskasvatukseen 315 peruskouluopettajan voimin

Yrittäjyyskasvatus on ollut osa opetussuunnitelmia yli kaksikymmentä vuotta. Ensi vuonna voimaan astuvissa opetussuunnitelmissa yrittäjyys ja työelämätaidot korostuvat läpäisten kaikki oppiaineet. Järvenpäässä opettajien toiveita kuunnellen on päätetty panostaa työelämän ja yrittäjyyden alueiden opettamiseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.   

Jarvenpaa5

Järvenpäässä toteutetun koulutuskartoituksen pohjalta opettajat toivovat koulutusta työelämän ja yrittäjyyden alueiden opettamiseen. Koulutustoiveita pohjalta kaupunki on päättänyt tarjota koulutuksen kaikille peruskoulunopettajille.

-Keväällä opettajille toteutettu kysely osoitti, että opetussuunnitelman työelämä ja yrittäjyys aiheeseen tarvitaan koulutusta. Jokaisen opettajan on tavalla tai toisella otettava tämä aihe mukaan opetukseen viimeistään syksyllä 2016. Koulutusten tavoitteena on antaa opettajalle työvälineitä sekä kipinä aiheen opettamiseen, kertoo Järvenpään OPS-koordinaattori Tiina Liimatainen.

Kolmen koulutuksen järjestämisestä vastaa Nuori Yrittäjyys ry ja Keuda Järvenpään hallinnoima YES Uusimaa. Järjestöt toimivat pitkäjänteisesti yrittäjyyskasvatuksen parissa edistäen yrittäjyyskasvatusta valtakunnallisesti, kouluttamalla opettajia ja rakentamalla koulu-yritysyhteistyötä. Järvenpään ja Uudenmaan yrittäjät haluavat olla mukana tukemassa kouluja ja keskusteluja yhteistyöstä käydään.

– Järvenpään panostus opettajien koulutukseen on huomionarvoista. Kouluissa kasvavat tulevaisuuden työntekijät ja työnantajat. Kaikilla meillä on tärkeä rooli lasten ja nuorten ympärillä valmentaa heitä työelämän murroksessa ja tukea heitä löytämään omat vahvuutensa. Opetussuunnitelma linjaa ilmiöpohjaista oppimista ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Meillä on valmis opetussuunnitelman tavoitteita tukeva ohjelmapolku, toteaa Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen.

Järvenpään perusopetuksen opetussuunnitelmatyöhön voi tutustua kaupungin verkkosivujen kautta (jarvenpaa.fi). Yrittäjyyskasvatukseniltapäivän ohjelma on myös löydettävissä verkkosivuilta.