Arbetsredskap för undervisning av arbetslivsfärdigheter, entreprenörskap och ekonomisk administration. UF-programmen stöder fenomenaserad inlärning som baserar sig på den studerandes egen aktiva verksamhet. Programmen uppmuntrar till att tillämpa inhämtade färdigheter i skolan och på fritiden.

De lägre klasserna i grundskolan

01_mina+sina=me_sveUF Jag + du = vi
En helhet bestående av tre teman för att känna igen och utnyttja sina egna och kompisarnas styrkor.
förskolan och åk 1-3

02_mita_ihmiset_tekevat_sveUF Vad gör människor?
En helhet bestående av sex teman för att inse vad närmiljö, röstande, olika yrken och ekonomins kretslopp är.
åk 4-6

pikkuyrittajat_fiPikkuyrittäjät
En helhet bestående av nio teman för att hitta på idéer till och förverkliga ett eget litet företag.
åk 4-6


UF 6h -läger
04_UF_6h_lager
UF 6h -lägret är en sex timmars inlärningsmiljö i idéskapandets och processarbetets värld riktad.
åk 5-6

De högre klasserna i grundskolan

05_UF_Egen_grejUF Egen grej
En helhet bestående av fem teman för planering av sina egna färdigheter, idéskapande och framtiden.
åk 7-9 och passar för 2. stadiet

04_oma_talous_sveUF Egen ekonomi
Programmet förbättrar ungas arbetslivsfärdigheter och ekonomiläsfärdighet.
åk 7-9 och passar för 2. stadiet


UF 12h -läger
07_UF_12h_lager
Lägret binder ihop kreativitet, gruppfärdigheter och testande av entreprenörskap till ett äventyr.
åk 8-9


06_vuosi_yrittajana_sve
UF Ett år som företagare
Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.
åk 9

Andra stadiet

07_24h-leiri_sveUF 24h -läger
Ett dygnslångt innovationsläger för att träna p av en samarbetspart.

06_vuosi_yrittajana_sveUF Ett år som företagare
Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.

Högskolenivå


11_UF_Start_UpUF Start Up
Ett företagsprogram som fungerar med riktiga pengar och varar i ett läsår.