next_steps_kansiSaitko NY-ohjelmasta kipinän perustaa oman yrityksen? Tuntuuko sinusta, että sinulla sinulla saattaisi olla idea, tuote tai osaamista, jolla on arvoa muille? Haluaisitko ehkä työllistää itsesi yrittäjänä ensi kesänä?

Olemme tehneet yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille NY Next Steps -oppaan, joka auttaa oman yrityksen perustamisessa ja pyörittämisessä. Oppaasta löydät kymmenen steppiä yrittäjyyteen sekä runsaasti linkkejä ja lisälukemista joka steppiin. Oppaan loppuun on kerätty  yrittäjyysaiheisia kirjavinkkejä.

Onnea matkaan!

Step 1: Idea kirkkaaksi

1: Idea kirkkaaksi

Kun perustat yrityksen, aivan aluksi kannattaa miettiä, mikä on yrityksesi idea: mitä myyt, kenelle ja miten? Entä miten erotut kilpailijoista, mikä on sinun ”oma juttusi”?

Liikeidean pohdinnassa auttaa liiketoimintasuunnitelman tai ”canvas:n” tekeminen ja omien vahvuuksien ja taitojen miettiminen. Sinun kannattaa myös tutustua hyvin toimialaan, jolle olet perustamassa yritystä. Silloin näet minkälaiselle tuotteelle tai palvelulle voisi löytyä kysyntää. Alalta saattaa löytyä markkinarako, tai tuotteen tai palvelun voi toteuttaa uudella tavalla. Menestyksekäs yrittäjä panostaa myös mielikuvaan: tällöin puhutaan muun muassa brändistä ja tuotteistamisesta. Muista kuitenkin, että pelkkä hyvä idea ja into eivät riitä. Tarvitaan myös asiakkaat, jotka palaavat yhä uudestaan tuotteen tai palvelun pariin.

Tärkeimmät perusasiat ovat positiivinen asenne sekä into tekemiseen: Uskalla verkostoitua, uskalla pyytää neuvoja, uskalla epäonnistua – USKALLA YRITTÄÄ!

Riku Korhonen, RikuCo Oy, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2012–2013

Jatkaisinko toisen yritystä?

Joskus ei tarvitse aloittaa yrityksen perustamista tyhjästä, vaan kannattaa harkita jo olemassa olevan yrityksen ostamista. Silloin voit saada valmiina muun muassa arvokasta osaamista ja ajan mittaan kertynyttä tietoa, asiakkaita ja vakiintuneen markkina-aseman. Suomessa on paljon yrityksiä, joilla on edessä sukupolvenvaihdos ja jotka etsivät toiminnalleen jatkajaa.

Liiketoimintasuunnitelma tai ideat kankaalle (canvas)

Sait kokemusta liiketoimintasuunnitelman teosta jo NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla tai NY 24h -leirillä. Oliko suunnitelmasta sinulle hyötyä – eli pitääkö liiketoimintasuunnitelma aina tehdä? Toiset sanovat, että tärkeämpää on aloittaminen ja tekeminen, sillä idea kirkastuu kun ryhtyy toimiin ja tutustuu asiakkaisiin. Tässä on varmasti totuuden siemen: kokeilemalla oppii, mikä toimii ja mikä ei.

Me kaikki hahmotamme toimintaa eri tavoin. Tärkeää on tehdä toiminnasta sellainen suunnitelma, joka auttaa kokonaisuuden ymmärtämisessä. Perinteisen liiketoimintasuunnitelman sijaan voit testata ns. canvas-mallia, jossa liiketoiminnan kokonaisuutta, yrityksen asiakaskuntaa, kilpailijoita, tuotteen tai palvelun kysyntää, toimintaperiaatteita ja taloudellisuutta kuvataan yhdellä paperilla.  Hyvän suunnitelman ei tarvitse olla pitkä, jos sen avulla pystyt vakuuttamaan rahoittajat, kumppanit tai asiakkaat idean taakse. Suunnitelmat auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitelmiin on hyvä lisätä aina se suunnitelma B, jos joku asia ei menekään niin kuin ajattelit. Riski kuuluu yrittäjyyteen, mutta ei ole itsetarkoitus. Hyvä yrittäjä pohtii, miten voi pienentää omaa riskiään eri tavoin.

Panosta brändiin

Brändi eli asiakkaan mielikuva yrityksestä on tärkeä. Brändin pohjalta asiakas muodostaa käsityksen tuotteesi tai palvelusi arvosta. Voidaan puhua myös tuotteistamisesta eli tuotteen, palvelun tai oman osaamisen määrittelystä ja tunnetuksi tekemisestä.

Panosta hyvän mielikuvan rakentamiseen alusta alkaen. Brändäys tai tuotteistaminen helpottaa toiminnan suunnittelua ja luo helposti ymmärrettävän tarinan yrityksen perustaksi.

Mieti, miten muut toimivat toimialallasi ja mitä mielikuvia niihin liittyy. Minkälaisia mielikuvia itse voisit luoda, jotta erotut kilpailijoista? Millainen on persoonallinen tyylisi? Tee tuotteestasi tai palvelustasi ainutlaatuinen! Mieti asiakkaitasi: kenelle tuotteesi tai palvelusi sopii ja minkälaisilla mielikuvilla tai arvoilla asiakkaat löytävät sinut? Oletko muita nopeampi tai ympäristövastuullisempi, vietkö asiakaspalvelun huippuunsa?

Muista myös lunastaa lupauksesi etteivät mielikuvat jää vain sanojen tasolle. Brändi ei rakennu yhdessä yössä vaan tyytyväisten asiakkaiden kautta. Ensimmäinen asiakas ei ole se tärkein. Tärkein on sellainen asiakas joka tulee uudestaan ja uudestaan.

Brändinhallintaan liittyy myös vastuullisuus, josta voit lukea lisää stepistä 8 ja aineettomien oikeuksien suojaaminen, josta voit lukea lisää stepistä 10.

NY-vuoden jälkeen rekisteröimme heti oikean yrityksen eikä toiminta juurikaan muuttunut, koska jo NY-kurssilla toimimme oikeilla tuotteilla ja aidoilla markkinoilla. Parasta NY-kurssin jälkeen on ollut alumnitoiminta, johon voi lähteä mukaan vaikkei yritystoimintaa jatkaisikaan. Jalumnien kautta olen saanut paljon kansainvälisiä kontakteja ja laajentanut verkostoani. Vuosittaiset seminaarit ympäri Eurooppaa ovat olleet unohtumattomia kokemuksia!

Tiina Jaatinen, Virkkuukoukussa Oy:n toimitusjohtaja, NY Start Up -ohjelmassa vuonna 2009–2010

 

 Linkit 

Sinustako yrittäjä? Tee Yritys-Suomen yrittäjätesti.

Lue Suomen Yrittäjien sivuilta, mitä sinun tulee ottaa huomioon yritystä perustaessasi. Sivuilla käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja kerrotaan eri yritysmuodoista ja niihin liittyvistä vastuista.

Ura- ja rekrytointipalvelun Uranuksen sivuilla hyvä osio Haluatko yrittäjäksi, josta löytyy artikkeleja eri yrittäjyyden muodoista, yrittäjätarinoita ja hienoja yritysideoita.

Jos mietit olemassaolevan yrityksen ostamista, tsekkaa yritysporssi.fi ja yrityskaupat.net.

Luvanvaraisista elinkeinoista löydät tietoa Suomen Yrittäjien sivuilta.

Liiketoimintasuunnitelmasta voit lukea lisää edu.fi -palvelun verkko-oppimateriaaleista ja canvas-malleista NY Start Up -ohjelman sivuilta (englanniksi) sekä osoitteesta leanstack.com.

Bränditietoutta löydät Markidealta, Sitran Unohda innovointi -oppaasta ja Oulun yliopiston pk-yrityksen brändikirjasta.

Tuotteistamisasiaa löytyy Vyyhti-palvelusta ja Nosteen Tuotteistajan oppaasta.

Step 2: Ponnistus lähtötelineestä

2: Ponnistus lähtötelineestä

Yrityksen perustamistoimet vaihtelevat muun muassa yhtiömuodosta riippuen. Yhteistä kaikille yrityksille on kuitenkin seuraavat asiat:

 • yritysmuodon valinta
 • perustamisilmoituksen tekeminen
 • pankkitilin avaaminen
 • vakuutuksien ottaminen

Muita alkuvaiheen toimia voivat olla rahoituksen hakeminen ja tietyillä aloilla lupa- tai ilmoitusmenettely. Jos perustat yhden hengen yrityksen etkä tarvitse pääomaa, saat yrityksen pystyyn alta aikayksikön!

Valitse yritysmuoto

Yrityksesi toiminta, henkilömäärä ja pääoman tarve vaikuttaa siihen, mikä yritysmuoto kannattaa valita. Jos perustat yrityksen yksin, on oma toiminimi usein luonteva valinta. Tällöin erillistä perustamisasiakirjaa ei tarvita, vaan pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin riittää.

Kylmä fakta on, että vaikeinta on nimen keksiminen yritykselle.

Riku Korhonen, RikuCo Oy, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 20012–2013

Jos perustat yrityksesi yhdessä jonkun muun/muiden kanssa tai jos yritykseen halutaan sijoittaa rahaa, muodoksi voi sopia avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Voit myös ryhtyä franchising-yrittäjäksi, jolloin pyörität ketjuyrityksen yhtä yksikköä franchisingin antajayrityksen valmiin liiketoimintamallin mukaisesti.

Netistä löydät tietoa vaihtoehdoista ja niiden vaatimista toimenpiteistä sekä verotuksen eroista. Jos yritystoimintasi muuttuu ajan mittaan, voit myöhemmin vaihtaa yritysmuotoa.

Tee perustamisilmoitus

Perustamisilmoituksella saat yrityksesi Kaupparekisteriin, joka on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Ilmoituksella saat yrityksellesi Y-tunnuksen, jota tarvitset yritystoiminnassa.

Mikä Y-tunnus?

Y-tunnus on yrityksen henkilötunnus, eli se yksilöi yrityksen. Y-tunnus on yleensä edellytys sille, että voit tarjota palveluja yrityksille. Yritysrekisteri on julkinen, jolloin yritysten tiedot voi tarvittaessa tarkistaa. Yrityksiä voit hakea osoitteessa ytj.fi

Yrityksen voi perustaa verkossa tai usealta eri viranomaistaholta saatavalla perustamisilmoituslomakkeella. Samalla lomakkeella ilmoittaudut myös Verohallinnon rekistereihin. Näitä ovat arvonlisävelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja jos yrityksesi palkkaa työntekijöitä, työnantajarekisteri.

Muista selvittää, luokitellaanko yrityksesi toiminta luvan- tai ilmoituksenvaraiseksi ja hae toimilupaa tai tee yritystoiminnastasi ilmoitus ennen toiminnan aloitusta.

 

Avaa pankkitili ja ota YEL-vakuutus

Avaamalla yrityksellesi pankkitilin saat maksuliikenteen sujumaan helposti ja sujuvasti.

NY-vuotesi aikana saatoit tutustua moderniin maksuliikennepalveluun Holvi.com:iin, joka mahdollistaa myös talouden suunnittelun (budjetti), kirjanpidon ja verkkokaupan. Pohdi voisiko Holvi toimia myös oman yrityksesi pankkina.

Yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus on YEL eli yrittäjän eläkevakuutus. Se on otettava, jos arvioitu työtulosi ylittää 7 430,59 euroa vuodessa (vuonna 2014) ja yritystoiminta kestää vähintään neljä kuukautta. YEL vaikuttaa mm. eläkkeen määrään ja siitä riippuu myös Kelan etuuksien suuruus. Muista ottaa YEL-vakuutus viimeistään, kun yritystoiminnan alkamisesta on kulunut kuusi kuukautta. Uusi yrittäjä saa alennuksen maksuista ensimmäisten neljän vuoden ajan.

Yrityksen kannattaa ottaa myös muita vakuutuksia toiminnasta riippuen. Arvioi vakuutusyhtiön kanssa toiminnan riskejä ja valitse sen mukaan vakuutukset. Muista tutustua vakuutusehtoihin ja pyytää tarjouksia useammalta vakuutusyhtiöltä.

Vakuutuksilla katat merkittävän osan yrityksesi riskeistä. Kustannukset ovat budjetoitavissa olevia kulueriä ja siten huomioitavissa yrityksen palveluiden ja/tai tuotteiden hinnoittelussa.

Kari Björklöv, johtaja, yhteisöasiakkaat, Fennia

Tarvitsetko rahoitusta?

Rahan tarve riippuu pitkälti liikeideastasi – tuottaako yrityksesi palveluita vai tuotteita? Palveluiden tuottaminen ei aina vaadi suuria investointeja, kun taas tuotteiden valmistamiseen tarvitaan materiaaleja, koneita ja tuotantotiloja.

Mieti yrityksesi tarvitsema alkupääoma huolella. Varaudu myös yllätyksiin! Voit keskittyä olennaiseen, kun tiedät kassasi olevan tukevalla pohjalla.

Elmar Paananen, toimitusjohtaja, Troll Capital Oy

Mieti paljonko voit sijoittaa omaa pääomaa ja paljonko tarvitset ulkopuolista rahoitusta. Oma pääoma voi olla joko rahaa tai muuta omaisuutta kuten työkoneita. Vieraalla pääomalla tarkoitetaan useimmiten lainaa.

Yrityslainoja myöntävät mm. pankit ja erityisrahoitusyhtiö Finnvera. Myös ulkopuoliset sijoittajat tai perheenjäsenet ja ystävät voivat sijoittaa tai lainata pääomaa yrityksen perustamiseen. Pienistäkin lainoista kannattaa tehdä kirjallinen sopimus.

Pyydä lainatarjouksia useasta eri pankista. Vertaile saamiasi tarjouksia, sillä koron lisäksi lainan ehdot eroavat usein toisistaan. Minkä tahon myöntämä laina olisi paras sinun yrityksesi tarpeisiin?

 

 Linkit 

Yrityksen perustamiseen löydät apua Suomen Yrittäjien sivuilta ja Uusyrityskeskusten alkavan yrittäjän perustamisoppaasta.

YritysHelsinki tarjoaa tukea ja neuvoa yrityksen perustajalle muun muassa liikeidean kehittämisestä oikeiden kontaktien löytämiseen.

Perustamisilmoituslomakkeen saat osoitteesta www.ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallitukselta, maistraateista, työvoima- ja elinkeinokeskuksista sekä verohallinnon toimipisteistä. Voit myös käyttää helppoa perustayritys.fi -palvelua, jossa voit perustaa yrityksen 15 minuutissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämillä oma.yrityssuomi.fi -sivuilla saat apua yrityksesi perustamiseen ja lupiin liittyvissä kysymyksissä.

Miten nimetä yritys oikein? Katso, mitä pitää ottaa huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Voit hakea aloittelevan yrittäjän starttirahaa TE-toimistolta ja ELY-keskuksilta. Tukea innovatiivisten yritysten perustamiseen tarjoavat Keksintösäätiö ja Tekes. Jos suuntaat liiketoimintaa kehitysmaihin, voit saada tukea Finnpartneshipiltä.

Yrityksen verotietoutta saa verohallinnon sivuilta.

Yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL) voit lukea lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta. Suomen Yrittäjät tarjoavat tietoa muista vakuutuksista.

Nuori yrittäjyys tekee myös yhteistyötä Fennia-ryhmän kanssa, joka tarjoaa monille yrityksille kaikki sen tarvitsemat vakuutukset.

Holvi.com on uuden sukupolven verkkopalvelu, jossa voit avata tilin ja maksaa laskuja, lähettää laskuja asiakkaille sekä perustaa verkkokaupan helposti ja nopeasti.

Sähköisiä laskuja voit lähettää osoitteista verkkolaskut.fi ja mezo.fi.

Step 3: Tarpeelliset paperihommat

3: Tarpeelliset paperihommat

Kun olet saanut yrityksen pystyyn ja alat saada yrityksellesi tuloja, on joitain paperihommia joista yrittäjän tulee huolehtia. Muista, että voit aina pyytää tai palkata näihin apua!

Pidä kirjaa

Kaikki yritykset ovat velvollisia huolehtimaan kirjanpidosta. Kirjanpidon avulla tiedät yrityksesi taloudellisen tilanteen, maksat veroja ja suunnittelet tulevaa.

Kun myyt tuotteitasi tai palvelujasi ja ostat yrityksellesi pääomaa, pidä huolta että toiminnastasi jää jälki eli ota kaikki tositteet, kuitit ja asiakirjat talteen. Tarkasta, että tositteissa ja kuiteissa näkyy arvonlisäveroprosentit ja summat.

Jos sinulla on oma toiminimi, voit pitää yksinkertaista kirjanpitoa eli kirjata tulot ja menot ylös. Muissa yritysmuodoissa tulee pitää kaksinkertaista kirjanpitoa, eli kirjata jokainen liiketapahtuma sekä debet- että kredit-tilille. Yrittäjänä sinun kannattaa ostaa kirjanpitopalvelu tilitoimistolta, jotta voit itse keskittyä muuhun yritystoimintaan. Voit sopia tilitoimiston kanssa mitä palveluja siltä ostat. Kirjanpidon lisäksi tilitoimisto voi hoitaa palkanlaskennan ja neuvoa sinua mm. yritysverotukseen liittyen.

Viranomaisten lähettämiin kyselyihin tai kirjeisiin kannattaa reagoida heidän antamiensa määräaikojen puitteissa ettei niistä tule ylimääräisiä kuluja tai muuta harmia yrityksen toiminnalle.

Sinikka Kallioniemi, Financial Specialist, Revico Grant Thornton Oy

Kirjanpito muodostuu tuotoista, kuluista, omaisuudesta, varoista ja veloista. Tilikauden jälkeen, joka on useimmiten 12 kuukautta, on tehtävä tilinpäätös, johon sisältyvät tuloslaskelma, tase ja liitteet. Jos yritys on tarpeeksi suuri tilikaudesta tehdään myös toimintakertomus ja yritykselle valitaan tilintarkastaja.

Maksa verot

Kaikki yritykset ovat myös verovelvollisia. Yhteistä kaikille yritysmuodoille on arvonlisävero (ALV) eli kulutusvero. Tarkoitus on, että kuluttaja maksaa tavaran ja palvelun hinnassa arvonlisäveron, ja yrittäjä tilittää sen valtiolle. Huomioi siis ALV yrityksesi palveluiden tai tuotteiden hinnoittelussa, sillä sen osuuden menetät suoraan valtiolle.

Arvonlisävero maksetaan tavallisesti joka kuukausi, tai kolmen kuukauden välein jos liikevaihto alle 50 000 €. Arvonlisävero maksetaan myynnin ja ostojen perusteella. Jos yrityksesi liikevaihto yhdellä tilikaudella jää alle 10 000 euron, arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa.

Arvonlisäveron lisäksi maksat yritysmuodosta riippuen joko henkilökohtaista tuloveroa tai yhteisöveroa. Henkilöyhtiöissä (toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiytiö) vero maksetaan yritykseltäsi saamiesi ansio- tai pääomatulojen perusteella. Osakeyhtiö puolestaan on itsenäinen verovelvollinen, jolloin kaikki yrityksen tulot verotetaan yhteisöverona, eivätkä ne vaikuta yksittäisen osakkaan verotukseen.

Jos olet merkitty elinkeinonharjoittajana ennakkorekisteriin, huolehdit itse veroistasi maksamalla yleensä kuukausittain ennakkoveroa. Verohallinto määrää yrityksellesi ennakkoverot oman arviosi perusteella.

Jos yritystoimintasi on pientä (enintään 25 000 euroa vuodessa), voit hyödyntää pidennettyjä ilmoitus- ja maksuaikoja. Vaikka nämä asiat saattavat kuulostaa vaikeilta niin muista että apua saat aina!

Varaudu pahan päivän varalle

Aina eivät bisnekset suju, ja myös yrittäjä voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Sinun kannattaa liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi heti yritystoimintasi alkaessa. Päivärahaa työttömyyskassasta voit hakea, kun olet toiminut yrittäjänä 18 kuukautta viimeisen neljän vuoden aikana ennen työttömyyden alkamista. Jos olet aiemmin kuulunut palkansaajien työttömyyskassaan ja siirtynyt sieltä yrittäjien työttömyyskassaan, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa oltuasi yrittäjänä 12 kuukautta.

 

 Linkit 

NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman verkkoportaalista ny-yritys.fi löydät apua taloushallinnon perusasioihin. Sivustolla on muun muassa taloushallinnon pikaopas sekä esimerkki kirjanpidosta Excelillä (sisältäen tuloslaskelman ja taseen) ja arvonlisäveron laskemisesta.

Mikä on arvonlisävero? Youtube-videossa How does VAT work? asia esitetään ymmärrettävästi alle kahdessa minuutissa.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät lisätietoa tilintarkastuksesta ja kirjanpidosta. Lisäksi Taloushallintoliiton sivuilta löytyy kirjanpidon ABC.

Yrityksen verotuksesta voit lukea lisää verohallinnon sivuilta.

Tutustu eri työttömyyskassoihin: Suomen Yrittäjien työttömyyskassa SYT, ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT.

Step 4: Koputa oviin ja ikkunoihin

4: Koputa oviin ja ikkunoihin

Kukaan ei voi toimia yrityksenä tai yrittäjänä yksin vaikka olisikin yksityisyrittäjä. Tukiverkosto on yksi tärkeimmistä asioista yritystoiminnassa ja avain menestykseen. Oma liiketoimintasi kehittyy muilta saadun palautteen kautta.

Luo kontakteja niin paljon kuin mahdollista ne ovat tarpeellisia perustaessasi yritystä sekä myös tulevaisuudessa työelämässä!

Tomi Rytkönen, AD Pineapple NY:n toimitusjohtaja, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2011–2012

Olet varmasti luonut jo NY-kurssin aikana verkostoja. Hyödynnä niitä ja luo uusia. Lämmitä vanhat suhteesi: ystäväsi, tuttavasi, perheesi, naapurisi, opettajat, opiskelukaverit ja kollegat. Oliko NY-yritykselläsi neuvonantaja jostain yrityksestä, tai onko lähipiirissäsi yrittäjiä? Voisitko toimia yhdessä jonkun yrityksen kanssa? Hyödynnä kontaktejasi rohkeasti.

Missä tahansa kohtaatkin jonkun, josta voi olla apua, vetäise hihasta! Ennen kaikkea ole utelias, äläkä pelkää esittää tyhmiä kysymyksiä!

Keskity omaan osaamisesi

Älä yritä tehdä kaikkea itse vaan keskity siihen, missä olet erinomainen ja mihin sinulla on tekemisen palo. Hanki tarvittaessa apua muuhun. Etsi uusia yhteistyökumppaneita ja ulkoista toimintaasi esimerkiksi hankkimalla hyvä kirjanpitäjä! Tällöin sinulla jää aikaa keskittyä omaan ydinosaamiseesi.

Network network network!

Saat tietoa ja apua yritystoimintaasi liittyvissä kysymyksissä mm. oman kuntasi yritysneuvojalta, TE-toimistosta sekä Yritys-Suomi -palvelusta.

Myös erilaiset yrittäjäjärjestöt tarjoavat apuaan ja tukeaan aloittaville yrittäjille. Järjestöjen kautta luot verkostoja ja tapaat ehkä tulevia asiakkaitasi. Tutustu esimerkiksi Suomen Yrittäjiin ja Nuorkauppakamariin. Suomen Yrittäjät tarjoavat jäsenilleen ilmaisen neuvontapalvelun puhelimitse ja erilaisia verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia.

Suomen Yrittäjien kautta pääset myös vaikuttamaan yrittäjien asemaan Suomessa. Nuorkauppakamarin jäsenenä pääset kehittämään omia johtamistaitojasi erilaisissa projekteissa ja luomaan verkostoja niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Nuori Yrittäjyys -alumnit tarjoavat NY-ohjelmiin osallistuneille nuorille mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjähenkisten nuorten kanssa.

Kaksi vuotta NY-kurssin jälkeen liityin NY-alumneihin, koska halusin lisää ystäviä, yrityskontakteja, haastaa ja kehittää itseäni ja oppia uutta. Se oli parasta mitä tapahtui. Nyt hyvinä ystävinäni on käsittämättömän hienoja ihmisiä ympäri maailmaa. Suomessa olen löytänyt verkoston kautta upeita samanhenkisiä alumneja keiden kanssa voi yhdessä perustaa yrityksiä ja tehdä yhteistyötä.

Saku Loukonen, JA-YE Alumni Finland ry:n varapuheenjohtaja, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2007-2008

 

 Linkit 

Puuttuuko yritykseltäsi mentori? Hae yrityksellesi mentoria Helsingin Yrittäjien Yritysmentorointi-palvelusta.

Apua ja tukea yritystoimintaasi saat Yritys-Suomi -palvelusta.

Tutustu oman alasi liiketoiminnan kehittämisyhdistykseen ja hae heiltä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiisi. Esimerkiksi ProAgria, tarjoaa asiantuntijapalveluja ja osaamista maatalousalalla. Luovilla aloilla apuaan tarjoaa Diges ry ja pelialoilla NeoGames ry.

Liity osaksi Nuori Yrittäjyys -alumneja.

Lue lisää Suomen Yrittäjistä ja Suomen Nuorkauppakamari ry:stä.

Step 5: Hanki asiakkaat

5: Hanki asiakkaat

Olet yrittäjänä monien mahdollisuuksien äärellä. Ne eivät avaudu itsestään, vaan sinun tulee itse tarttua puhelimeen ja mennä ihmisten luokse. Myy ja markkinoi ideasi heille. Laita itsesi likoon ja luo uskoa vahvalla esiintymiselläsi.

Ole rohkea ja itsevarma. Muista edellisessä stepissä mainittu verkostojen tärkeys!

Markkinoinnista kaupan tekoon

Jotta yritys voi toimia, se tarvitsee asiakkaita. Yrittäjän tärkeimpiä taitoja ovat myyntitaidot, jotka ovat monen aloittelevan yrittäjän pullonkaula.

Yrityksen toiminnan tulee aina olla asiakaslähtöistä, sillä asiakkaathan maksavat kaikkien yrityksen työtekijöiden palkat.

Päivi Laakso, nuorten yrittäjien toiminnan vastaava, Suomen Yrittäjät

Myynti vaatii ahkeraa työtä. Ole yhteydessä vanhoihin asiakkaisiisi ja hanki jatkuvasti uusia. Markkinoi tuotettasi! Soita asiakkaille ja sovi tapaaminen, jossa pääset esittelemään ”face to face” ideaasi tai valmista tuotetta tai palvelua.

Mainosta itseäsi ja ideaasi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, messuihin ja seminaareihin, missä voit esitellä tuotettasi tai palveluasi ja tavata eri alojen yrittäjiä ja päättäjiä. Hae kontakteja sieltä, missä asiakkaasi ovat.

On tutkittu, että sähköpostin lähettäminen on toiseksi huonoin vaihtoehto tavoittaa henkilö. Vaikka se on helppo, asiakas voi jättää sen helposti lukematta ja heittää roskakoriin. Kärkipaikasta taistelevat perinteiset asiakastapaaminen ja esittelypiste.

Tehokkaimmat tavat tavoittaa asiakas – top 8

1. face-to-face -tapaaminen
2. esittelypiste tai messupaikka
3. puhelin
4. henkilökohtainen kirje
5. henkilökohtainen sähköposti
6. sosiaalinen media
7. sähköpostilista
8. joukkokirje

Ollis Leppänen: Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin (2013)

Laskekaa tarkkaan, voitot ja tappiot koostuvat pienistä luvuista. Hyvä myynti on elintärkeää, ilman sitä ei ole yritystä.

Saku Loukonen, JA-YE Alumni Finland ry:n varapuheenjohtaja. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2007-2008

Näin kohtaat asiakkaan

Kuten edellä mainittiin, asiakastapaaminen on yksi kannattavammista tavoista markkinoida tuotettasi. Kun kohtaat asiakkaan kasvotusten, on hänen vaikeampi kieltäytyä tarjouksestasi. Monet myös tahtovat ostaa ihmiseltä, eivät kasvottomalta yritykseltä. Panosta siis henkilökohtaisiin asiakassuhteisiin.

Sovi tapaaminen ja esittele ideasi potentiaaliselle asiakkaallesi, ole myös avoin palautteelle. Vinkkejä puhelinkeskusteluun:

 • Esittele itsesi ja lyhyesti mitä yrityksesi tekee – herätä asiakkaasi kiinnostus. Opit seuraavassa stepissä esittelemään eli Startup-kielellä pitchaamaan ideasi.
 • Ole kiinnostunut asiakkaastasi ja hänen antamistaan kommenteista. Asiakkaat ovat parhaita opettajiasi!
 • Pidä tavoitteesi mielessä, miksi soitit, mitä haluat saavuttaa?

On tärkeää hankkia uusia asiakkaita, mutta tärkeämpää on pitää huolta hankkimistaan asiakkaista. Muutenhan olet tehnyt turhaa työtä!

Muista asiakaskohtaamisissa myös vastuullisuus, josta voit lukea lisää stepistä 8.

Oletko jutellut tulevien asiakkaidesi kanssa siitä, onko heillä jokin sellainen ongelma, jonka ratkaisemisesta he ovat sinulle valmiit maksamaan? Oletko varmistanut, että tarjoamasi ratkaisu ilahduttaa asiakkaitasi niin että he mielellään tilaavat uudestaan ja kertovat kaverillekin? Oletko varmistanut että kunnioitat valitsemiasi asiakkaita niin paljon että olet jatkossakin sitoutunut palvelemaan heitä hymyissä suin? Nimittäin jos olet, olet edellä 95% muita aloittelevia yrittäjiä.

Timo Herttua, Senior Product Manager, Rovio Cloud Services. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2004–2005

Valjasta teknologia ja some yrityksesi käyttöön

Tänä päivänä netti tavoittaa kaikki yksityishenkilöt kuin myös yritykset. Hyödynnä erilaiset sosiaalisen median työkalut Facebookista Linkedlniin ja YouTubeen.

Netissä on paljon palveluja, joita voit hyödyntää ilmaiseksi. Esimerkiksi Mailchimpillä teet ja lähetät kätevästi uutiskirjeet, Surveymonkeyllä voit luoda ja julkaista kyselytutkimuksia ja Sumpli-palvelu sumplii tapaamiset ja menot puolestasi.

Asiakkaidenhallinta on yksi oleellisista asioista yritystoiminnassa. Pidä asiakaslistasi kurissa ja ajan tasalla heti yritystoimintasi alussa. Excel on hyvä, mutta asiakasmäärien hallintaan löytyy nykyään monia hyviä verkkopalveluja. Käy katsomassa tämän oppaan verkkoversiosta linkit verkkopalvelujen hyödyntämiseen!

Kukaan ei ole vielä tehnyt mitään maailmaa mullistavaa yksin, vaan yhdessä. Hanki ympärillesi oikeat ihmiset, ne jotka vievät sinua eteenpäin, joilta saat energiaa ja joille sinä voit myös antaa! This my dear is what they call an adventure!

Mikko Jaatinen, partner, Nordic Business Forum Oy, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2001-2002

Mieti, miten tavoitat asiakkaasi parhaiten. Mitkä markkinointi- ja jakelukanavat toimivat asiakaskohderyhmällesi? Miten teet ostamisen helpoksi asiakkaillesi? Hyödynnä verkostoasi ja kysy tutuiltasi vinkkejä somen käyttämiseen. Benchmarking eli ”muiden matkiminen” omalla kädenjäljellä maustettuna on hyvä keino tehdä markkinointia niin somessa kuin muutenkin. Suora kopiointi ei kuitenkaan toimi, vaan ideaa voi hyödyntää jatkojalostamalla sen sopivaksi omalle liiketoiminnalle.

Mitä työkaluja valitsetkaan, muista, että some vaatii jatkuvaa läsnäoloa. Yrityksen Twitter-tiliä on turha tehdä, jos et koskaan twittaa.

Mitä keinoja käytätkään, varmista että asiakas löytää sinut. Onko nettisivuillasi, sähköpostin allekirjoituksessasi ja some-profiilessasi yrityksesi yhteystiedot, jotta sinut saa kiinni?

Go global!

Sinulla on todennäköisesti kielitaitoa ja netti on täynnä potentiaalisia asiakkaita. Miksi et tavoittelisi heti kansainvälistä asiakaskuntaa?

Monet tahot tarjoavat neuvontaa, koulutusta ja rahoitusta kansainvälistyvälle yritykselle. Apua antavat mm. julkiset organisaatiot sekä yksityiset konsultit kuten kauppakamarit, ELY-keskukset ja erilaiset kehittämiskeskukset. Rahoitusta voit hakea esimerkiksi ELY-keskukselta ja pienlainaa Finnverasta.

NY Next Steps -verkko-oppaasta löydät laajemman listan eri tahoista ja heidän tarjoamistaan palveluista aloittaville yrittäjille.

Hyödynnä kansainvälistymisessä myös some, sillä siellä olet jo kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi Twitterissä on 230 miljoonaa käyttäjää, mukaan lukien yritykset. Ne jakavat palvelussa tietoa palveluistaan tai tuotteistaan ja rakentavat suhteitaan asiakkaisiinsa ja kumppaneihinsa. Kun viet yrityksesi someen, mieti etukäteen kielipolitiikka: kannattaisiko aloittaa heti englanniksi?

 

 Linkit 

Lue miten saat myyntipuheluistasi kaiken irti Inc.com:n sivuilta.

Miten selviytyä ja rekrytoida verkossa? Lue aiheesta somepentujen käsikirjasta.

Etkö saa lähettämiisi sähköpostiviesteihin vastauksia? Lue appsumo.com -nettisivuilta artikkeli: The Simple Framework For Emails That Get To Yes ja opit kirjoittamaan hyviä sähköpostiviestejä, joihin vastataan!

Sosiaalisen median palveluja yrityksesi käyttöön:

Verkostoituminen ja julkaiseminen:
Facebook
Linkedlin
Twitter
Issuu (ilmainen julkaisukanava. Julkaisut ovat kaikkien käyttäjien luettavissa)
Slideshare (voit ladata ja katsella esityksiä ja muita dokumentteja (mm. ppt, doc ja pdf.).
Youtube
Vimeo (ilmainen videopalvelu, jossa voi myös jakaa videoita muiden ladattavaksi)
-Suosittuja blogipalveluja ovat muun muassa Blogger, Tumblr ja wordpress.com. Vuodatus.net on kotimainen palvelu.
Myspace (käyttäjäprofiili ja blogin luominen)
Prezi (powerpoint-tyyppinen esitysohjelma verkossa)

Sähköiset viestintäjärjestelmät:

Apsis (voit luoda uutiskirjeitä ja sähköposteja)
Survey Monkey (ilmainen kyselytyökalu)
Mailchimp (ilmainen uutiskirjepalvelu)
Doodle (sovi tapaamiset kätevästi)
Sumpli (ilmainen palvelu, joka sumplii asiat/tapaamisesi puolestasi: vastaava kuin doodle)
Sharepoint (pilvipalvelu, jota voi käyttää sivustojen luomiseen; tallennus, järjestely- ja jakamispaikkana)

Asiakkuuden hallintaohjelmat:

Goolge Apps -tili on ilmainen eli sinun ei ole pakko ostaa Google Apps for Business -tiliä. Google tarjoaa Marketplace Apps -sovelluksia muun muassa asiakkuuksien hallintaan, mutta yrityksesi voi hyödyntää googlen ilmaisia palveluja myös muussa toiminnassa.

Highrise
Severa (hallitse koko projektiliiketoiminta myynnistä laskutukseen yhdellä järjestelmällä)
SugarCRM

Työskentelyalustat:
Basecamp
Yammer (keskustelu- ja projektinhallinta-alusta työyhteisön käyttöön)
Skype

Verkkokovalevy/pilvipalvelut:
Dropbox
Google docs

Onko suunnitelmissasi tehdä kansainvälistä kauppaa? Muun muassa seuraavat tahot tarjoavat kansainvälistyvälle yritykselle tukeaan seuraavasti:
ELY-keskus -tukirahoitusta, valmennusta
TEKES –rahoitusta
Finnverasta -lainoja, takauksia ja vientitakuita
Tulli -apua tuonti- ja vientikauppaan sekä tulliasiakirjojen hallintaan
Finpro -auttaa menestymään kansainvälisillä markkinoilla, antaa maa- ja markkinatietoa
MIF -Management Institute of Finland -koulutuksia
Tilastokeskus -tilastotietoa kansainvälisestä yritysmaailmasta
PK-yritysportaali -tietoa mm. EU-juridiikasta, rahoitusmahdollisuuksista ja pk-yrityksille tarjolla olevista palveluista
Kauppakamarit – tietoa ja neuvontaa
Finnfacts -mainosta yritystäsi kansainvälisillä markkinoilla
Enterprise Europe Network -asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita
Viexpo -mm. neuvontaa, markkina-analyyseja, kielipalveluja ja kansainvälisiä messuja
Ulkoministeriö -palveluja yrityksen viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen

Step 6: Rokkaa kaikki

6: Rokkaa kaikki! (ja muista hymy)

Rokkaa kaikki harjoittelemalla hyvä pitchaus eli hissipuhe! Nimi hissipuhe tulee siitä, että ehdit vakuuttaa kuulijasi yhden hissimatkan aikana.

Tarvitset hissipuhetta, kun haet rahoitusta tai kun tapaat potentiaalisen asiakkaan. Pitchaus sopii myös hyvin oman idean ja liiketoimintamallin selkeyden testaamiseen.

Pitchauksen tavoitteena on myydä ajatuksesi kuulijalle. Ideana on, että osaat esitellä yrityksesi ja sen päämäärät tiiviissä paketissa. Pitchaus on iskevä, kompakti ja positiivinen esitys yrityksestäsi. Jokainen pystyy kertomaan ideansa pitkästi, mutta tiiviisti kertominen on taitolaji, joka vaatii treeniä.

Yrittäjänä tarvitaan positiivista asennetta ja lujaa uskoa siihen mitä tekee. Asiakkaat täytyy saada vakuuttumaan siitä, että osaat homman!

Tomi Rytkönen, AD Pineapplen toimitusjohtaja. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2011–2012

Hissipuheeseen et saa toista mahdollisuutta saman ihmisen kanssa, joten harjoittele puheesi hyvin etukäteen. Muista, että puhetta ei ”pidetä” vaan kyse on pikemminkin luontevasta tarinan kerronnasta.

Näin teet hyvän pitchauksen

Asetu hetkeksi kuulijan rooliin ja pohdi, mitkä ovat niitä asioita, joita haluaisit ehdottomasti yrityksestäsi tietää. Ensimmäisen minuutin aikana sinä joko vakuutat kuulijan tai et.

Pitchauksessa on tultava esille, mikä on ongelma ja miten sen ratkaiset. Mitä hyötyä ideastasi on asiakkaalle? Miksi hänen kannattaa ostaa tuotettasi tai palveluasi?

Ole keskusteleva, äläkä jätä avoimia kysymyksiä vastaanottajalle. Puheesi on oltava helposti ymmärrettävä ja muistettava. Jos isoäitisi ja kaverisi ymmärtävät pitchisi, olet onnistunut!

Hymyile kun esiinnyt! Voit myös liikkua, jos se auttaa sinua keskittymään ja poistamaan jännitystä. Paikallaan seistessä jalat voivat alkaa tutista. Opettele esityksesi myös niin hyvin, ettei sinun tarvitse tuijottaa paperia tai ppt-esitystä.

Remember: less is more! Jos et saa kerrottua asiaasi kolmessa minuutissa, yrität kertoa liikaa!

Ole valmis, sillä et koskaan tiedä milloin tarvitset pitchisiäsi! Muista myös, että hissipuheen tarkoitus on ”napata” asiakas tai rahoittaja. Jatkossa ostopäätöstä pohtiva asiakas voi kysyä yksityiskohtaisiakin lisätietoja tuotteestasi tai palvelustasi, joihin sinun tulee osata vastata.

 

 Linkit 

Yksityiskohtaiset ohjeet hissipuheeseen löydät Spinnon sivuilta. Lauri Kutinlahden menestyminen.fi-blogista löytyy videoesimerkki hyvästä hissipuheesta.

Entä jos hissipuhe saisi olla vain yhden sanan mittainen? Lue Harward Business Schoolin artikkeli ”dumbwaiter pitchistä” eli ”ruokahissipuheesta”. Samalta sivustolta löytyy artikkeli siitä, miten voit hyödyntää älypuhelinta osana hissipuhetta.

Onko kolmen minuutin taukoamaton monologi hyvä, vai pitäisikö kuulijakin ottaa mukaan? Lue Puheenvuoro-blogista, miten saat hissipuheestasi vuorovaikutteisemman.

Ethän käytä ppt-esitystä (tai Preziä) karaokelaitteena eli niin, että vain luet kirjoittamasi tekstit? Tietokone-lehti on listannut 10 vinkkiä parempii ppt-esityksiin.

20 hyvää vinkkiä  esiintymiseen tulevaisuusopas.net -palvelun artikkelista.

Aalto-yliopiston viestinnantietoainen.aalto.fi-palvelussa on vinkkejä hyvän esityksen pitämiseen, muun muassa aloittamiseen ja lopettamiseen, havainnollistamiseen ja yleisön aktivoimiseen.

Lähes kaikki kokevat enemmän tai vähemmän esiintymisjännitystä. Jyväskylän yliopiston kielikompassi-sivu antaa tietoa esiintymisjännityksestä ja vinkkejä sen selättämiseen. Hyviä vinkkejä löytyy myös Esiintymisvalmennus Ilon artikkelista Esiintymisjännitys aisoihin -vinkkejä uuteen ajatteluun.

Step 7: Mokista oppii

7: Mokista oppii

Jos et koskaan yritä, et koskaan epäonnistu, mutta et myöskään onnistu. Mokaaminen ei ole usein vain väistämätöntä – harva on seppä syntyessään – vaan myös kehittymisen ja oppimisen edellytys.

Hyvän yrittäjän on tärkeää oppia näkemään virheet ja korjaamaan ne. Jos et saa elämäsi aikana kokemuksia epäonnistumisista, et todennäköisesti suoriudu kuin keskenkertaisesti. Virheistä oppii paljon enemmän kuin menestyksestä: opittuasi väärän tavan tehdä asioita osaat seuraavaksi tehdä asiat paremmin ja ymmärrät myös miksi.

Elämässä on kyse siitä että kasvetaan. Kehity koko ajan paremmaksi. Muista että epäonnistumiset ovat olennainen osa kasvamista, innostu niistä, älä lannistu! Anna. Eniten saa kun antaa. Kun opit jotain uutta, opeta se jollekin jolla on sille myös käyttöä.

Mikko Jaatinen, partner, Nordic Business Forum Oy, Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2001-2002

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa teit varmaankin virheitä ja myös opit niistä. Ehkä NY-yrityksesi ei saanut ollenkaan tulta alleen, mutta kokemus antoi sinulle tilaisuuden miettiä, mikä meni pieleen. Oliko aikaa liian vähän, osasitko myydä, keskityitkö oikeisiin asioihin? Paperilla toimiva liikeidea ei välttämättä onnistunutkaan käytännössä tai hinnoittelit tuotteesi väärin.

Onnistumiset ovat niitä, joista saa lisää varmuutta omaan tekemiseensä. Epäonnistumiset ovat niitä, joiden avulla oppii ja kehittyy, sekä huomaa mitä on tehnyt väärin.

Tomi Rytkönen, AD Pineapplen toimitusjohtaja, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 2011–2012

Ole ylpeä epäonnistuja – varmaa on että et ole yksin! Nykyään jopa vietetään kansallista epäonnistumisen päivää.

Uutta matoa koukkuun!

Yrittäminen vaatii paitsi kykyä sietää ja oppia epäonnistumisista, myös sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä kun asiat eivät heti suju toivotusti. J. K. Rowlingille sanottiin “lasten kirjoilla et ansaitse mitään” ja Oprah Winfreylle ”Sinä et sovi televisioon”. Steve Jobsin Lisa-tietokone vei Applen lähes konkurssiin ja Angry Birds on keksijöidensä vasta 52. peli. Jos siis yritykselläsi menee kaikki putkeen alusta alkaen, onneksi olkoon! Jos ei, tervetuloa niiden tavallisten kuolevaisten joukkoon, jotka eivät onnistu ensi yrittämällä.

Sinnikkyys ei tietenkään tarkoita, että päätä pitää hakata seinään. Jos jokin asia ei onnistu, seuraavalla yrityksellä on hyvä pohtia, mitkä asiat voisi tehdä paremmin.

Kun onnistut, jaa onnistumisesi ystävien, perheen ja kollegojen kanssa. Aina kun sinulla on mahdollisuus anna hyvää eteenpäin!

Mikko Jaatinen, partner, Nordic Business Forum Oy, Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2001-2002

On myös hyvä ymmärtää sattuman ja tuntemattomien tekijöiden merkitys. Monet huipputekijät mielellään selittävät menestystään tiedoillaan, taidoillaan ja sinnikkyydellään, mutta epäonnistumisten kohdalla syy onkin helposti heistä itsestään riippumattomissa asioissa. Yrityksiä perustetaan paljon, mutta monet myös menevät nurin. Se, mitä voit itse tehdä on antaa yrityksellesi parhaat mahdolliset edellytykset menestyä – loppu jää nähtäväksi!

 

 Linkit 

Ole ylpeä epäonnistuja: facebook.com/epaonnistumisenpaiva.

Onlinecollege.org on listannut 50 kuuluisaa ihmistä jotka epäonnistuivat aluksi. Samantapainen on MotivationSuccessin tekemä Famous Failures -youtubevideo.

Sattuman vaikutuksesta menestykseen voit lukea Frami Oy:n blogiartikkelista

Step 8: Kanna vastuu

8: Kanna vastuu

Kun lähdet yrittäjäksi, sinun on tärkeää antaa itsestäsi ja yrityksestäsi luotettava kuva. Se merkitsee, että sanaasi voi luottaa ja pidät sovituista asioista kiinni. Yrityksesi maine ei synny mainoslauseista tai high-tech -nettisivuista vaan omista teoistasi.

Ei ole väliä, onko kyse isoista vai pienistä lupauksista. Jos olet luvannut toimittaa yrityksesi tuotteen tiettyyn päivämäärään mennessä, huolehdi että asiakas saa tuotteen sovitusti. Jos olet sopinut myyntipalaverista, ole ajoissa. Jos olet luvannut alennusta, anna luvattu alennus vaikka myöhemmin huomaisit sen olevan yrityksellesi huono diili. Tärkeintä ei ole ensimmäinen asiakas, vaan se että asiakas tulee toisen kerran.

Hyvä myyntivaltti on nopea vastaaminen yhteydenottoihin. Älä anna asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden odottaa, vaan hoida yhteydenotot pois alta heti. Monet kiireisinä pidetyt huippujohtajat ja asiantuntijat yllättävät positiivisesti vastaamalla yhteydenottoihin heti – jos he ehtivät siihen, mikset sinä?

Pidä myös huolta, että muistat, mitä olet sopinut. Jos et vielä käytä kalenteria, aloita nyt.

Tee sitä mistä pidät! Kun heräät aamulla ja lähdet tekemään töitä hyvällä fiiliksellä, tiedät olevasi oikeissa hommissa.

Tomi Rytkönen, AD Pineapplen toimitusjohtaja. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2011–2012

Hyvä yrittäjä ottaa myös vastuun, jos jokin hänestä näennäisesti riippumaton asia menee pieleen. Olet esimerkiksi sopinut myyntiesittelyn usean kuukauden päähän, ja asiakas unohtaa tapaamisen. Hänen virheensä – mutta jos olisit muistuttanut häntä tapaamisesta päivää ennen, voisi yritykselläsi olla nyt uusi asiakas.

Tee vastuullisuudesta osa brändiä

Henkilökohtaisen vastuullisuuden lisäksi kannattaa panostaa myös vastuulliseen yritystoimintaan. Vastuullisuus voi näkyä muun muassa työvoiman käytössä, muiden ihmisten kohtelussa ja ympäristön huomioimisessa. Vastuullinen toiminta saa yrityksesi asiakkaan tekemään ostopäätöksen hyvällä omallatunnolla.

Taloudellinen vastuu merkitsee muun muassa kirjanpidon laillisuutta, reilujen palkkojen maksamista ja työehtosopimusten noudattamista. Vastuuttomuus puolestaan voi tarkoittaa esimerkiksi palkanmaksun viivästymistä tai tulojen pimittämistä verottajalta.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa ihmisten huomioimista: yritys huolehtii työhyvinvoinnista ja selvittää tuotantoketjunsa varmistaakseen, ettei missään kohtaa ole käytetty esimerkiksi lapsityövoimaa tai maksettu minimipalkkoja alempaa korvausta. Sosiaalista vastuuta on myös yrityksen vapaaehtoistyö tai esimerkiksi Reilun kaupan yhteistyö.

Ympäristövastuullinen yritys pyrkii estämään ympäristön saastumista ja ilmastonmuutoksen voimistumista. Luontoa ja kustannuksia voi säästää esimerkiksi käyttämällä uusiutuvaa energiaa tai kierrätysmateriaaleja. Voit esimerkiksi päättää, ettet painata ollenkaan tarpeettomia esitteitä vaan viestit pääasiassa sähköisesti. Ympäristövastuullisista tuotantotavoista voi syntyä myös uusia ekologisia innovaatioita!

Vastuulliseen yritystoimintaan löytyy netistä paljon ohjeita, vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla voit määritellä yrityksesi arvot ja suunnitella yrityksellesi vastuulliset toimintaperiaatteet.

 

 Linkit 

Hyvä paketti yrityksen vastuullisuusasioista löytyy NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman portaalista ny-yritys.fi (NY-yrittäjän työkalupakki / Vastuullinen liiketoiminta)

Step 9: Muista relata

9: Muista relata

Yrittäjyys on kurinalaista ja pitkäjänteistä tekemistä. Varsinkin yrityksen alkuvaiheessa on taottava, jotta yrityksesi saa tunnettavuutta ja asiakkaita. Yrityksesi taloudellinen tulos on paljolti kiinni siitä, miten itse voit.

Ota kaikki mahdollinen vastaan, mutta on yhtä tärkeää opetella sanomaan myös ei.

Tomi Rytkönen, AD Pineapplen toimitusjohtaja. Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa 2011–2012

Oman yrityksen hyvä ja huono puoli on, että sen toiminta on tismalleen niin laajaa kuin oma aktiivisuutesi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun pitää raataa itsesi loppuun. Salli itselle kunnolliset yöunet ja taukoa työstäsi. Jaa vastuuta, sillä kaikkea ei tarvitse eikä voi tehdä itse.

Sinä päätät, teetkö töitä 24 tuntia vuorokaudessa vai kahdeksan. Työnlaatu on huomattavasti tehokkaampaa, mitä elinvoimaisempana ja virkeämpänä työskentelet. Lähde lenkille tai ulos kävelemään! Ulkona ja raittiissa ilmassa syntyy monesti parempia ideoita kuin toimistolla.

Kokeile Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerimme, Alexander Stubbin mallia, miten hän jaksaa työssään:

“Mä lähden liikkeelle 8+8+8 -ajattelusta. Eli kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia – tavalla tai toisella – vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia lepoa. Kaikki lähtee oikeastaan levosta; jos lähtee hyvin levänneenä, virkeänä aamulla liikkeelle.” (Lähde: 925design.fi)

 

 Linkit 

Katso videoita Design 925 -sivuilta, mm. siitä kuinka julkkikset jaksavat työssään.

”Yrittäjän kunto on yrityksen elinehto” -juttu, Suomen Yrittäjien sivuilla.

Step 10: Katse tulevaisuuteen: Elätänkö tällä itseni?

10: Katse tulevaisuuteen: Elätänkö tällä itseni?

Kun olet perustanut yrityksen, tulet varmasti miettimään sen menestymistä.

Yrittäjänä seuraat yrityksesi kannattavuutta ja toimintaa säännöllisesti. Jos teit liiketoimintasuunnitelman tai muun canvas-mallin, se kertoo sinulle mistä ja miten raha tulee yritykseesi. Tunnista ne toiminnat, jotka tuovat sinulle alussa nopeimmin ja helpoimmin rahaa, jotta saat yrityksesi liikkeelle. Jos jokin asia liiketoimintasuunnitelmassasi ei toimi, korjaa se! Kehitä uusia ideoita ja luovu toimimattomista.

Ensimmäisen vuoden jälkeen kannattaa pohtia yrityksen toimintaa ja kannattavuutta seuraavista näkökulmista:

 • Onko hinnoittelu kohdillaan?
 • Miten olet edistänyt myyntiä ja oletko onnistunut markkinoinnissa? Onko asiakaskunta vakiintunut?
 • Onko tuotetta tai palvelua syytä muuttaa tai vaihtaa? Voisiko tuotevalikoimaa laajentaa? Tai vastaavasti pienentää ja keskittyä parhaiten myyvään tuotteeseen tai palveluun?
 • Onko tuotteesi tai palvelusi löytänyt kohderyhmänsä? Onko sillä kilpailijoita?
 • Onko yrityksen sijainti toimiva?
 • Onko yritystoimintasi kohdannut riskejä ja oliko niihin osattu varautua?
 • Pitikö rahoituslaskelma paikkansa? Oletko pysynyt budjetissa?
 • Millaisia muutoksia toimialalla on tapahtunut, onko yritykselle tullut uusia kilpailijoita? Miten markkinat ovat kehittyneet?

Liikeidean pyörittäminen esimerkiksi omalla verkostolla voi jalostaa ideaa toimivammaksi. Idean pitchaus voi tuoda esiin näkökulmia, joita itse ei ole tullut ajatelleeksi. Näin suunnitelmat kehittyvät eteenpäin kannattavammiksi.

”Minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa” pätee yrittäjyydessä täydellisesti, mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ovat rajattomat. Näitä taitoja voi hyödyntää niin työelämässä, yrittäjänä kuin myös arkielämässä.

Riku Korhonen, RikuCo Oy, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 20012–2013

Omi omat ideasi!

Suomalaiset ovat huonoja suojaamaan hyviä ideoitaan. Jos keksit hyvän tuotteen tai palvelukonseptin, se kannattaa suojata! Näin turvaat oman selustasi ja helpotat yrityksesi toimintaa tulevaisuudessa.

Ideoita, palveluja ja tuotteita voi suojata patentilla, hyödyllisyysmallilla, mallioikeudella, tavaramerkillä ja tekijänoikeudella. Oman domainin (verkkotunnuksen) eli nettiosoitteen rekisteröiminen on myös yrityksesi suojaamista, sillä rekisteröinnillä varmistat, ettei kukaan muu voi käyttää samaa nettiosoitetta. Samalla tavoin suojaat oman yrityksesi nimen, kun perustamisvaiheessa rekisteröit sen kaupparekisteriin.

Aineettomista oikeuksista käytetään yhteisnimeä Intellectual Property Rights (IPR) eli immateriaalioikeudet. Ota selvää, mitä suojaamiskeinoja tarvitset ja miten niitä voi hakea. IPR-asiat kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Apua saat muun muassa Patentti- ja rekisterihallitukselta ja ELY-keskusten innovaatioasiantuntijoilta.

Innostuitko yrittäjyydestä?

Saatat lähteä yrittäjäksi oman harrastuksen tai kiinnostuksen pohjalta, mutta monelle yrittäjyys on elämäntapa, oli ala mikä tahansa. Mieti, minkälainen yrittäjä sinä tahdot olla. Onko sinulla se ”oma juttu” ja yrittäjyys on siihen liittyvä välttämättömyys, vai tahdotko hyödyntää yrittäjyystaitojasi laajemminkin?

Kun osaat yrittäjyyden perusasiat yhdellä alalla, voit hyödyntää osaamistasi myös toisaalla ja kehittää jatkuvasti itseäsi. Muista jälleen verkostosi: voit aloittaa uusia projekteja uusien tuttavuuksien kanssa, perustaa uusia yrityksiä ja lopettaa tai myydä vanhoja tai lähteä vaikka muiden nuorten yrittäjien neuvonantajaksi ja sparraajaksi.

Don´t give up!

Yrittäjyys on yrittämistä eli päivittäistä liikettä ja toimintaa, ei papereiden pyörittämistä. Joskus voi tuntua, että asiat menevät pieleen ja yrityksesi polkee paikallaan. Ota silloin pieni mietintätauko.

Muista, että yrityksesi ei välttämättä elätä sinua heti täyspäiväisesti. Yritys on yksi tulojen hankkimismuoto. Voit samanaikaisesti toimia myös työsuhteessa toisessa yrityksessä ja sitä kautta saada uusia ideoita ja oivalluksia omaan yritykseesi ja toimintasi kehittämiseen. Lykkyä tykö!

Yrittäjyydessä vain mielikuvitus sekä taivas ovat rajana.

Riku Korhonen, RikuCo Oy, NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa vuonna 20012–2013

 Linkit 

Onko yrittäjyys herättänyt kysymyksiä, joihin kaipaat neuvoa? Intotalon Yrittäjyysvalmennus Online-palvelussa voit osallistua maksuttomaan kysymyksiä ja vastauksia -sessioon.

IPR-asioista voit lukea lisää Keksintösäätiön sivuilta ja Papula-Nevinpatin julkaisemasta oppaasta: IPR-pikaopas aloittaville yrityksille.

Koulutusta immateriaaliasioissa antaa IPR University Center – Immateriaalioikeusinstituutti.

Lisätietoa patenteista voit lukea Patentti- ja reksiterihallituksen sivuilta. Kansainvälisiä tahoja ovat The European Patent Office (EPO) ja World Intellectual Property Organization (WIPO).

Selvitä Domainkeskuksen nettisivuilta, onko ajattelemasi nettiosoite vapaana.

Linkkivinkit

Tämän oppaan linkit löydät kahdesta paikasta: jokaiseen steppiin liittyvät linkit on koottu aina osion loppuun. Kaikki oppaan linkit löytyvät aihekohtaisesti ryhmiteltynä myös alta.

Mitä yrittäjältä vaaditaan? Onko sinusta yrittäjäksi?

Sinustako yrittäjä? Tee Finnveran yrittäjätesti.

Ura- ja rekrytointipalvelun Uranuksen sivuilla hyvä osio Haluatko yrittäjäksi, josta löytyy artikkeleja eri yrittäjyyden muodoista, yrittäjätarinoita ja hienoja yritysideoita.

Lue Suomen Yrittäjien sivuilta, mitä sinun tulee ottaa huomioon yritystä perustaessasi.

Jatkaisinko toisen yritystä?

Jos mietit olemassa olevan yrityksen ostamista, tsekkaa yritysporssi.fi ja yrityskaupat.net.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelmasta voit lukea lisää edu.fi -palvelun verkko-oppimateriaaleista ja canvas-malleista NY Start Up -ohjelman sivuilta (englanniksi) sekä osoitteesta leanstack.com.

Brändi

Bränditietoutta löydät Markidealta, Sitran Unohda innovointi -oppaasta ja Oulun yliopiston pk-yrityksen brändikirjasta.

Tuotteistamisasiaa löytyy Vyyhti-palvelusta ja Nosteen Tuotteistajan oppaasta.

Yrityksen perustaminen

Perustamisilmoituslomakkeen saat osoitteesta www.ytj.fi, Patentti- ja rekisterihallitukselta, maistraateista, työvoima- ja elinkeinokeskuksista sekä verohallinnon toimipisteistä. Voit myös käyttää helppoa perustayritys.fi -palvelua, jossa voit perustaa yrityksen 15 minuutissa.

YritysHelsinki tarjoaa apua ja neuvoa yrityksen perustajalle.

Suomen Yrittäjien sivuilla käydään läpi yrityksen perustamisen vaiheet ja kerrotaan eri yritysmuodoista ja niihin liittyvistä vastuista.  Lisäksi löydät sivuilta tietoa luvanvaraisista elinkeinoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämillä oma.yrityssuomi.fi -sivuilla saat apua yrityksesi perustamiseen ja lupiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yrityksen perustamiseen apua löytyy myös Suomen Yrittäjien sivuilta ja Uusyrityskeskusten alkavan yrittäjän perustamisoppaasta.

Miten nimetä yritys oikein? Katso, mitä pitää ottaa huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta.

Onko yrittäjyys herättänyt kysymyksiä, joihin kaipaat neuvoa? Intotalon Yrittäjyysvalmennus Online-palvelussa voit osallistua maksuttomaan kysymyksiä ja vastauksia -sessioon.

Luovien alojen yrittäjille on olemassa Kompassipolku -tukisivusto, jossa on kerrottu luovien alojen yrittäjien mahdollisuuksista

Vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL) voit lukea lisää Eläketurvakeskuksen sivuilta. Suomen Yrittäjät tarjoavat tietoa muista vakuutuksista.

Tutustu eri työttömyyskassoihin: Suomen Yrittäjien työttömyyskassa SYT, ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT.

Nuori Yrittäjyys tekee yhteistyötä Fennia-ryhmän kanssa, joka tarjoaa yrittäjille kaikki sen tarvitsemat vakuutukset. Tutustu nuorille yrittäjille tarjolla oleviin vakuutuspalveluihin ja kysy lisää.

Rahoitus

Voit hakea aloittelevan yrittäjän starttirahaa TE-toimistolta ja ELY-keskuksilta. Tukea innovatiivisten yritysten perustamiseen tarjoavat Keksintösäätiö ja Tekes. Jos suuntaat liiketoimintaa kehitysmaihin, voit saada tukea Finnpartneshipiltä.

Yrityksen talousasiat

NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelman verkkoportaalista ny-yritys.fi löydät apua taloushallinnon perusasioihin. Sivustolla on muun muassa taloushallinnon pikaopas sekä esimerkki kirjanpidosta Excelillä (sisältäen tuloslaskelman ja taseen) ja arvonlisäveron laskemisesta.

Holvi.com on uuden sukupolven verkkopalvelu, jossa voit avata tilin ja maksaa laskuja, lähettää laskuja asiakkaille sekä perustaa verkkokaupan helposti ja nopeasti.

Sähköisiä laskuja voit lähettää osoitteista verkkolaskut.fi ja mezo.fi.

Kirjanpito

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät lisätietoa tilintarkastuksesta ja kirjanpidosta. Lisäksi Taloushallintoliiton sivuilta löytyy kirjanpidon ABC.

Verotus

Yrityksen verotuksesta voit lukea lisää verohallinnon sivuilta.

Mikä on arvonlisävero? Youtube-videossa How does VAT work? asia esitetään ymmärrettävästi alle kahdessa minuutissa.

Verkostoituminen

Puuttuuko yritykseltäsi mentori? Hae yrityksellesi mentoria Helsingin Yrittäjien Yritysmentorointi-palvelusta.

Liity osaksi Nuori Yrittäjyys -alumneja.

Lue lisää Suomen Yrittäjistä ja Suomen Nuorkauppakamari ry:stä.

Apua ja tukea yritystoimintaasi saat Yritys-Suomi -palvelusta.

Tutustu oman alasi liiketoiminnan kehittämisyhdistykseen ja hae heiltä apua mieltä askarruttaviin kysymyksiisi. Esimerkiksi ProAgria, tarjoaa asiantuntijapalveluja ja osaamista maatalousalalla. Luovilla aloilla apuaan tarjoaa Diges ry ja pelialoilla NeoGames ry.

Esiintyminen

Ethän käytä ppt-esitystä (tai Preziä) karaokelaitteena eli niin, että vain luet kirjoittamasi tekstit? Tietokone-lehti on listannut 10 vinkkiä parempii ppt-esityksiin.

20 hyvää vinkkiä esiintymiseen tulevaisuusopas.net -palvelun artikkelista.

Aalto-yliopiston viestinnantietoainen.aalto.fi-palvelussa on vinkkejä hyvän esityksen pitämiseen, muun muassa aloittamiseen ja lopettamiseen, havainnollistamiseen ja yleisön aktivoimiseen.

Lähes kaikki kokevat enemmän tai vähemmän esiintymisjännitystä. Jyväskylän yliopiston kielikompassi-sivu antaa tietoa esiintymisjännityksestä ja vinkkejä sen selättämiseen. Hyviä vinkkejä löytyy myös Esiintymisvalmennus Ilon artikkelista Esiintymisjännitys aisoihin -vinkkejä uuteen ajatteluun.

SOME

Miten selviytyä verkossa? Lue aiheesta somepentujen käsikirjasta.

Etkö saa lähettämiisi sähköpostiviesteihin vastauksia? Lue appsumo.com -nettisivuilta artikkeli: The Simple Framework For Emails That Get To Yes ja opit kirjoittamaan hyviä sähköpostiviestejä, joihin vastataan!

Sosiaalisen median palveluja yrityksesi käyttöön:

Verkostoituminen ja julkaiseminen:
Facebook
Linkedlin
Twitter
Issuu (Ilmainen julkaisukanava. Julkaisut ovat kaikkien käyttäjien luettavissa.)
Slideshare (voit ladata ja katsella esityksiä ja muita dokumentteja (mm. ppt, doc ja pdf)
Youtube
Vimeo (ilmainen videopalvelu, jossa voi myös jakaa videoita muiden ladattavaksi)
-Suosittuja blogipalveluja ovat muun muassa Blogger, Tumblr ja wordpress.com. Vuodatus.net on kotimainen palvelu.
Myspace (käyttäjäprofiili ja blogin luominen)
Prezi (powerpoint-tyyppinen esitysohjelma verkossa)

Sähköiset viestintäjärjestelmät:

Apsis (voit luoda uutiskirjeitä ja sähköposteja)
Survey Monkey (ilmainen kyselytyökalu)
Mailchimp (ilmainen uutiskirjepalvelu)
Doodle (sovi tapaamiset kätevästi)
Sumpli (ilmainen palvelu, joka sumplii asiat/tapaamisesi puolestasi: vastaava kuin doodle)
Sharepoint (pilvipalvelu, jota voi käyttää sivustojen luomiseen ja tietojen tallennus-, järjestely- ja jakamispaikkana)

Asiakkuuden hallintaohjelmat:

Google Apps -pilvipalvelu. Monia sovelluksia, kuten gmailia, kalenteria ja Google driveä voit käyttää ilmaiseksi, mutta voit myös ostaa Google Apps for Businees- tilin, jolloin saat enemmän levytilaa ja esimerkiksi sähköpostiin firman oman domain-nimen.

Highrise
Severa (hallitse koko projektiliiketoiminta myynnistä laskutukseen yhdellä järjestelmällä)
SugarCRM

Työskentelyalustat:
Basecamp
Yammer (keskustelu- ja projektinhallinta-alusta työyhteisön käyttöön)
Skype

Verkkokovalevy/pilvipalvelut:
Dropbox
Google docs

Kansainvälistyminen

Onko suunnitelmissasi tehdä kansainvälistä kauppaa? Muun muassa seuraavat tahot tarjoavat kansainvälistyvälle yritykselle tukeaan seuraavasti:
ELY-keskus -tukirahoitusta, valmennusta
TEKES –rahoitusta
Finnverasta -lainoja, takauksia ja vientitakuita
Tulli -apua tuonti- ja vientikauppaan sekä tulliasiakirjojen hallintaan
Finpro -auttaa menestymään kansainvälisillä markkinoilla, antaa maa- ja markkinatietoa
MIF -Management Institute of Finland -koulutuksia
Tilastokeskus -tilastotietoa kansainvälisestä yritysmaailmasta
PK-yritysportaali -tietoa mm. EU-juridiikasta, rahoitusmahdollisuuksista ja pk-yrityksille tarjolla olevista palveluista
Kauppakamarit – tietoa ja neuvontaa
Finnfacts -mainosta yritystäsi kansainvälisillä markkinoilla
Enterprise Europe Network -asiantuntemusta ja kansainvälistymispalveluita
Viexpo -mm. neuvontaa, markkina-analyyseja, kielipalveluja ja kansainvälisiä messuja
Ulkoministeriö -palveluja yrityksen viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen

Hissipuhe

Lue miten saat myyntipuheluistasi kaiken irti Inc.com:n sivuilta.

Yksityiskohtaiset ohjeet hissipuheeseen löydät Spinnon sivuilta. Lauri Kutinlahden menestyminen.fi-blogista löytyy videoesimerkki hyvästä hissipuheesta.

Entä jos hissipuhe saisi olla vain yhden sanan mittainen? Lue Harward Business Schoolin artikkeli “dumbwaiter pitchistä” eli “ruokahissipuheesta”. Samalta sivustolta löytyy artikkeli siitä, miten voit hyödyntää älypuhelinta osana hissipuhetta.

Onko kolmen minuutin taukoamaton monologi hyvä, vai pitäisikö kuulijakin ottaa mukaan? Lue Puheenvuoro-blogista, miten saat hissipuheestasi vuorovaikutteisemman.

Kanna vastuu

Hyvä paketti yrityksen vastuullisuusasioista löytyy NY Vuosi Yrittäjänä ohjelman portaalista ny-yritys.fi (NY-yrittäjän työkalupakki / Vastuullinen liiketoiminta)

Mokista oppii

Ole ylpeä epäonnistuja: facebook.com/epaonnistumisenpaiva.

Onlinecollege.org on listannut 50 kuuluisaa ihmistä jotka epäonnistuivat aluksi. Samantapainen on MotivationSuccessin tekemä Famous Failures -youtubevideo.

Sattuman vaikutuksesta menestykseen voit lukea Frami Oy:n blogiartikkelista.

Muista relata

Katso videoita Design 925 -sivuilta, mm. siitä kuinka julkkikset jaksavat työssään.

“Yrittäjän kunto on yrityksen elinehto” -juttu, Suomen Yrittäjien sivuilla.

IPR-asiat

IPR-asioista voit lukea lisää Keksintäsäätiön sivuilta ja Papula-Nevinpatin julkaisemasta oppaasta: IPR-pikaopas aloittaville yrityksille.

Lisätietoa patenteista voit lukea Patentti- ja reksiterihallituksen sivuilta. Kansainvälisiä tahoja ovat The European Patent Office (EPO) ja World Intellectual Property Organization (WIPO).

Koulutusta immateriaaliasioissa antaa IPR University Center – Immateriaalioikeusinstituutti.

Selvitä Domainkeskuksen nettisivuilta, onko ajattelemasi nettiosoite vapaana.

Kirjavinkit

 NY:n kirjavinkit 

NY:n toimiston väen ja NY-nuorten lukemia ja suosittelemia kirjoja yrittäjyydestä:

 

collins-jim-hyvasta-paras

Hyvästä Paras (2010)
Jim Collins

Keskinkertaisuus ei kannata. Miksi olla jossain asiassa maailman toiseksi parhain, kun voisi olla paras. Kirjassa esitellään Siili-konsepti, jonka avulla yritys voi löytää uusia toiminta-alueita, joille laajentua tai siirtää toimintaansa. Kaikki lähtee innostuksesta. Hyvä kirja, suosittelen. – Arsi

9789526794600_200

Taivas+Helvetti (2013)
Terho Puustinen & Mika Mäkeläinen

(arvio tulossa)

BONNIER_kannet_print

Pölli tästä (2011) &
Pölli tästä 2 (2012)
Jari Parantainen

Parantainen panee miettimään asioita käytännön esimerkkien avulla. Lyhyitä tekstejä on helppo lukaista vaikka kauppajonossa. – Leea

Rich-Dad-Poor-Dad-Robert-T-Kiyosaki

Rich Dad Poor Dad (2000)
Robert Kiyosaki

Mainio kirja siitä, miten rahaan kuuluisi suhtautua ja mitä rikastuminen oikeastaan on. Yrittäjyydessä pelataan paljon rahan kanssa, joten on hyvä tietää rahasta. Jokaisen yrittäjän ”must read”. – Mikko

 

9524753375

Johtajuuden 21 kiistatonta lainalaisuutta (2009)
John C. Maxwell

Luottamus, kunnioitus, esimerkillisyys, valtuuttaminen… johtajuudessa on monia asioita, jotka tulee huomioida. Yrittäjäkin toimii johtajana omassa yrityksessään. 21 lainalaisuutta herättävät ajatuksia kuinka voin toimia sekä johtajana että ihmisenä paremmin. Tärkeimpänä kolahduksena itselleni oli, että ihmiset eivät välitä siitä, kuinka paljon tiedät, ennen kuin tietävät kuinka paljon välität. Ajatuksia herättävä teos. – Arsi

Nautitaan raakana (2012)
Henkka Hyppönen

(arvio tulossa)

9513173267

Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin (2013)
Ollis Leppänen

Onko sinusta yrittäjäksi? Ollis Leppänen on kirjoittanut loistavasti, mitä aloittavan yrittäjän tulee ottaa huomioon yritystä perustaessaan. Mitä jos liiketoimintasuunnitelma ei olekaan se kaikista tärkein asia? Kirjassa on paljon herättäviä kysymyksiä ja oivaltavia esimerkkejä siitä, onko sinusta yrittäjäksi. Suosittelen! – Nita

The-Go-Giver

The Go Giver (2008)
John Burg & John D. Mann

Tarina antamisesta. Inspiroiva ja hyvä muistutus siitä, mistä yrittäjyydessäkin on pohjimmiltaan kyse. Erinomainen kirja jossa menestyksen siemen. Helppo ja nopea lukea, mutta vaikutus on pitkä. – Mikko

 

emesson

Suhdemarkkinointi 4P:stä 30R:ään (2004) &
Many-to-many markkinointi (2005)
Evert Gummesson

Kirjailija on kirjoittanut kaksi teosta, jotka liittyvät markkinointiin. Toisessa kirjassa esiteltiin suhdemarkkinoinnin tilinpäätös, joka auttoi hahmottamaan yritykseni kannalta keskeisimmät suhteet, joihin panostaa, ja toisaalta suhteet, jotka eivät tuota lisäarvoa minulle tai yritykselleni. Teoksista sain ajatuksia myös markkinointisuunnitelman tekoon. Suosittelen lukemaan molemmat kirjat. – Arsi

EatThatFrog

Eat that frog! (2006)
Brian Tracy

Brian Tracy on ehdottomasti yksi suosikkivalmentajistani ja -kirjailijoistani. Erittäin käytännönläheinen tapa käsitellä asioita. Kaikki hänen tuotantonsa (myös äänikirjoina) on tutustumisen arvoista. ”Eat that Frog” kertoo parhaimmat tavat menestymiseen ja miten saada enemmän aikaan vähemmällä ajalla. – Mikko

5484700_2

Asiakaspalvelun pikku-jättiläinen (2010)
Tom Lundberg, Juhani Töytäri

Oletko kuvitellut asiakaspalvelun olevan helppoa? Tämä kirja auttaa avaamaan silmäsi. Hyvän asiakaspalvelijan täytyy osata lukea hyvin ihmisiä. Asiakaspalvelutyötä tehneelle kirja sisältää muutamia itsestäänselvyyksiä mutta joita on hyvä palauttaa mieleen. Mukava ja helppolukuinen kirja. – Arsi

PosLogon

Ajatusten Aamiainen (1999)
Juhani Töytäri, Positiivarit Oy

Tulee joka arkipäivä sähköpostiisi ilmaiseksi. Parhaimpia tapoja aloittaa työpäivä on lukea tämä sähköposti ensimmäisenä. Sisältää hyviä ja positiivisia tarinoita, sitaatteja ja hyvän mielen. Aikaa lukemiseen menee maks. 5 minuuttia. www.ajatustenaamiainen.fi – Mikko

Luitko jo kaikki? Haluatko lisää?

Lisää hyviä kirjavinkkejä löydät Tiimiakatemian perustajan Johannes Partasen kirjasta Tiimiyrittäjän ja tiimivalmentajan parhaat kirjat (2013).

Lue yrittäjyyttä opiskelevien tiimiakatemialaisten esseitä yrittäjyysaiheisista kirjoista ja löydä sinua kolahduttavin kirja.