6h-leiri on kuudentunnin mittainen leiri kuvitteellisen yrityksen perustamiseen. Leiri rakentuu avaus- ja päätöstapahtuman välissä järjestettävistä rastitehtävistä, jotka haastavat aktiivisuuteen ja vievät ideointia eteenpäin.

Kolme eri rastitehtäväkokonaisuutta:

1 Tutustuminen ja ideointi
Tutustutaan omaan ryhmään, opitaan omat ja ryhmän vahvuudet sekä kehitysalueet. Ideoidaan erilaisia vaihtoehtoja annettuihin tehtäviin.

2 Idea ja toteutus
Tehdään päätös valittavasta ideasta ja jaetaan tehtävät osaamisen mukaan ryhmäläisten kesken. Kehitetään valittua ideaa kohti konkreettista ratkaisua.

3 Esiintyminen
Valmistellaan mainos ja esitys tuotteelle. Harjoitellaan esiintymistä päätöstapahtumaa varten, jossa yleisönä ovat muut leiriläiset, opettajat ja mahdollisesti koulun, alueen tai työelämän edustajat.

Tutustu: leirin esittelyoppaaseen. Esittelyoppaasta näet leirin kulun, materiaalit ja yhteyden opetussuunnitelmaan.