24h_5
Nuori Yrittäjyys ry (NY) on kansallinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta tukevia ohjelmia nuorille koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Toimintamme perustuu nuorten oman tekemisen kautta oppimiseen sekä aktiiviseen yhteistyöhön koulujen ja elinkeinoelämän välillä.

Ohjelmamme on suunniteltu tukemaan oppiaineita opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaan ja niiden tavoitteet ja sisältö tukemaan nuorten eri ikävaiheiden kehitystä. NY-ohjelmat antavat opettajille välineitä tukea nuorten kansalaisuustaitoja, oma-aloitteisuutta ja ideoita. Ohjelmien tavoitteena on myös lisätä nuorten sekä opettajien tietämystä elinympäristöstä, erilaisista toimialoista, uramahdollisuuksista ja ammateista.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja liike-elämän kanssa

NY toimii yhteistyössä  oppilaitosten kanssa ja NY-ohjelmat ovat osa koulujen opetusta. Ohjelmien käytöstä ja läpiviennistä vastaa aina opettaja.

NY:n ohjelmiin sisältyy koulu-yritysyhteistyö -osuus. Sen tarkoituksena on helpottaa kouluja toimimaan yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Nuori yrittäjyys ry:n rahoitus muodostuu pääosin säätiöiden ja yritysten tuesta sekä Opetushallituksen koordinoimasta ESR (Euroopan Sosiaalirahasto) -rahoituksesta. NY-ohjelmat eivät sisällä mainontaa. Toimintamme tukijat nimetään ohjelmamateriaalin takasivuilla.

24h_3

 

Vastaa