Ulvilan lukion yrittäjyyskasvatustyölle tunnustusta Euroopassa

Nuori Yrittäjyys -ohjelmia aktiivisesti käyttävälle Ulvilan lukiolle on myönnetty The Entrepreneurial School -palkinto ainoana suomalaiskouluna osoituksena erinomaisesta työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa.

Kaikkiaan 17 koulua ympäri Eurooppaa palkitaan 22.9. Latvian Riikassa, jossa järjestetään kansainvälinen yrittäjyyskasvatuksen seminaari, Celebrating Entrepreneurship Education in Europe

Valintoja tehdessä käsiteltiin koulun yrittäjyyskasvatuksen strategiaa, opettajien koulutusta yrittäjyyskasvatukseen ja lähiympäristön ja -yritysten tuomista osaksi opetusta. Palkitsemiset ovat osa JA Europen hallinnoimaa Euroopan laajuista The Entrepreneurial School -projektia.

Ulvilan lukio on ollut yrittäjämäinen lukio vuodesta 2005 lähtien käyttäen aikaa ja vaivaa koko henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutukseen. Yrittäjämäinen ajattelu on integroitu koulun opetussuunnitelmaan.

Koulu on noudattanut Satakunnan alueellista strategiaa vuodesta 2011 lähtien. Koulussa on visionääriryhmä, jonka tarkoituksena on tuoda mukaan opetukseen lähiympäristö ja -yritykset. Ryhmään kuuluu paikallisia yrityksiä, kaupunginjohtaja, yliopiston edustaja, paikallisen ylä-asteen rehtori ja paikallinen YES-verkosto.

Työelämän vaatii yhä enemmän yrittäjämäisiä taitoja. Oikeilla taidoilla valjastaminen vaatii lisäpanostuksia opettajien koulutukseen ja yrittäjämäisiin opetusmetodeihin.

Tutustu kaikkiin palkittuihin kouluihin (englanniksi)

ulvilan-lukio-trade-fair-3angle